Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

MEDARDUS (CA 470-560)

08 jun

In Heiligheid geboren en al in de luiers moedermelk weigeren tijdens vasten, of de rammelaar aan armen schenken. Wat moet je daarmee? Vrome kinderen die op een grasveld liggen te bidden. Totdat een regenbui losbarst en een adelaar hem met gespreide vleugels droog hield. Wat de kerk en andere vrome lieden allemaal soms wel niet bedenken grenst aan het onmogelijke. En het gaat erin als zoete koek. Heiligen en wonderen gaan hand in hand, de waarheid ligt vaker ergens anders.
Maar Medardus volgde gewoon zijn roeping, werd priester; was hulpvaardig en had geduld voor de gebrekkige medemens. Het helpt als je daarbij ook nog je intelligentie mee hebt. Medardus werd bisschop van twee Noord-Franse bisdommen, die hij slagvaardig bestuurde. Juist in zijn tijd kwamen ook invallen van de Vandalen. Met tact en succes bestreed hij honger en verwoesting. Daardoor steeg het vertrouwen in Medardus hoger dan de wereldlijke overheid.
Toen 3 witte duiven uit zijn graf opvlogen, wist men dat de Heiligheid van Medardus een voldongen feit was.

Met Medardus wordt de rij van regen heiligen geopend die tot in augustus (oogsttijd) voortduurt. De relatie met regen werd hierboven al even aangeduid en Medardus is derhalve een beschermer voor verregende zomers. Vrijwel elke Heilige in deze periode maakt melding over de angst op verregende zomers. Waar tegenwoordig alleen de prijzen in de buurtsuper wat hoger worden, konden in vroegere tijden zo hele oogsten mislukken of op zijn minst verregenen en verzuipen wat regelrecht leidde tot hongersnoden.