Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

CIRCULATIETYPEN INLEIDING

INLEIDING

Niets is zo veranderlijk als het weer, maar toch zijn er grote overeenkomsten in bepaalde stromingspatronen in de atmosfeer. Zo zal het in onze omgeving bij westenwind in de winter niet snel vriezen, maar juist wel als de wind uit het oosten komt. De windrichting wordt bepaald door de ligging van grote weersystemen, zoals depressies en hogedrukgebieden. Voor (West) Europa is een indeling gemaakt gemaakt van deze grootschalige circulatietypen, de Grosswettertypen. En hierin zijn bijna 30 verschillende zogeheten Grosswetterlagen ondergebracht.
In de Klimaatatlas van Nederland (KNMI 1972) worden ook een aantal stromingspatronen genoemd met de gevolgen voor het weer in Nederland. Deze circulatietypen komen overeen met de voornaamste Grosswettertypen.
Tot slot is er nog een hele grove indeling op basis van globale stromingspatronen in de aardse atmosfeer. De El Niño is daarvan wel de bekenste.
Alle bovengenoemde circulatiemodellen worden hier nader omschreven met vele details en weerkaarten:

LUCHTMASSA'S NAAR SCHERHAG

Bij de indeling van de circulatietypen zijn vooral ook de luchtmassa's en hun herkomst van belang. De tabel hieronder toont de indeling volgens R. Scherhag uit 1949. De luchtmassa's worden in code weergegeven en de tabel geeft aan waar de luchtmassa vandaan komt, wat de eigenschappen zijn en welk traject het heeft afgelegd om in Midden Europa terecht te komen.

Code Wetenschappelijke naam Populaire naam

Oorsprongsgebied

Traject Eigenschappen
cPA Arctische poollucht Continentaal Noordsiberische poollucht Polaire zone Noord Siberië Rusland Extreem koud
mPA Maritiem Arctische poollucht Noordpool Noordelijke IJszee (oostelijk IJsland) Zeer koud, vochtig
cP Poollucht Continentaal Russische poollucht Rusland Oost Europa Koud
mP Maritiem Groenlandse poollucht Noordpool Zeegebied van Groenland Koud, vochtig
cPT Verouderde
poollucht
Continentaal Terugkerende poollucht Rusland Zuidoost Europa Droog
mPT
Maritiem
Opgewarmde poollucht Noordpool Atlantische Oceaan, zuidelijk 50°NB Vochtig
cTP Gematigde
(Tropische) lucht
Continentaal Continentale lucht Gematigde zone Midden Europa    
mTP Maritiem Atlantische lucht Noordoost Atlan-tische Oceaan Atlantische Oceaan Mild, vochtig
cT Tropische
lucht
Continentaal Aziatisch tropische lucht Tropische zone Midden Oosten Zuidoost Europa Droog
mT Maritiem Atlantisch tropische lucht Azoren West Europa Warm, vochtig
cTS Afrikaanse
Tropische lucht
Continentaal Afrikaans tropische lucht Sahara   Heet, droog
mTS Maritiem Middellandse zee lucht Afrika Middellandse zee Zwoel