Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

LUCHTDRUK (C.A.C. NELL)

Deze luchtdrukregels zijn gebasseerd op en bewerkt naar "Gids voor weervoorspellingen uit den stand en de veran-deringen van den barometer" (1942) van Chr.A.C. Nell. Nell geeft ook een groot aantal weerregels voor de elementen. Deze regels zijn <hier> te vinden.

Hoe werkt het?

Als eerste moet het karakter van de luchtdrukverandering vastgesteld worden. Dat kan gedaan worden door uurlijks de barometerstand te noteren. Vervolgens kan in tabel A een keuze gemaakt worden van de luchtdrukverandering welke u heeft vastgesteld. Klik op de bijhorende letter rechts en u komt in tabel B op de juiste regel. Bepaal de juiste kolom met de beginwaarde van de opgemeten barometerstand. Maak vervolgens een keuze voor het jaargetijde (of het gehele jaar) voor de gekozen waarden. In de kolommen staan de nummers welke verwijzen naar de mogelijke oplossingen. U zult hier aan de hand van de beschrijvingen moeten bepalen welke regel van toepassing is. Doorgaans wordt bij de regels ook het verdere verloop aangegeven.
Wordt in een kolom een verwijzing vooraf gegaan door een kleine letter, dan heeft deze betrekking op de beginletter van de maand in het betreffende seizoen. Staat een verwijzing in tabel B tussen (..) dan is de regel voor dat jaargetijde niet algemeen, maar ook niet uit te sluiten.
Bij deze regels hoort een grafiek, een soort stroomdiagram waar de onderlinge relatie tussen de regels weergegeven wordt. De inleiding bij de grafiek en de grafiek zelf zijn <hier> te downloaden.

Er wordt onderscheid gemaakt in de snelheid en het verloop van de luchtdruk per uur. Hier geldt:

Verandert zeer weinig minder dan 0,1 hPa/hr
Langzame daling of stijging 0,1 tot 0,5 hPa/hr
Snelle daling of stijging 0,6 tot 1,0 hPa/hr
Zeer snelle daling of stijging meer dan 1,1 hPa/hr

In de oorspronkelijke regels van Nell wordt gesproken over mm-kwikdruk. Deze maat is tegenwoordig niet meer in gebruik en zijn in het onderstaande overzicht overgezet naar hPa (mbar). Verder is het oude taalgebruik en de oude spelling aangepast naar de meer gangbare normen.

Tabel A

Karakter van de verandering  

Luchtdruk stabiel

 
Luchtdruk verandert weinig A
   

Luchtdrukdaling

 
Langzame daling begonnen B
Snelle daling begonnen C
Langzame en regelmatig daling D
Langzame en onregelmatige daling E
Snelle daling F
Daling steeds sneller G
Daling steeds langzamer H
Geringe daling I
Daling houdt op J
   

Luchtdruk stijging

 
Stijging is begonnen K
Geringe stijging L
Stijging langzaam en regelmatig M
Snelle stijging N
Stijging houdt op O

Tabel B

Karakter
<986
987-1000
1001-1010
1011-1020
>1021

Luchtdruk stabiel

         
A Luchtdruk
verandert weinig
W
L
Z
H
70; o-n 82
J
 
         
Karakter
<986
987-1000
1001-1010
1011-1020
>1021

Luchtdrukdaling

         
B Langzame daling
begonnen
W
j 80; j 81; j 93
L
Z
H
s-(o) 83
J
 
         
C Snelle daling
begonnen
W
L
Z
H
J
 
         
D Langzame en
regelmatig daling
W
L
(55)
Z
(55)
H
28; 35; 40
J
 
         
E Langzame en
onregelmatige daling
W
L
Z
52; 53; 61; 73
H
J
 
         
F Snelle daling
W
L
Z
H
J
 
         
G Daling steeds
sneller
W
L
m 27
Z
H
J
 
         
H Daling steeds
langzamer
W
L
(65)
Z
(65)
H
J
 
         
I Geringe daling
W
L
Z
H
70; o-n 82;
J
 
         
J Daling houdt op
W
L
43; (56); 63
Z
43; (56)
H
s 21
J
 
         
Karakter
<986
987-1000
1001-1010
1011-1020
>1021

Luchtdruk stijging

         
K Stijging is
begonnen
W
75; 77; 90
j 58
L
75; 77; 90
60; 72; 84
Z
H
75; 77; 90
J
 
L Geringe stijging
W
(d)-j 92
L
Z
H
s-o 71
s-(o) 94
J
 
M Stijging
langzaam en
regelmatig
W
j 69
L
17; 38; 47; 48
Z
21; 38; 47
j 95
H
s 21; 38; 45; 47; 48
J
 
N Snelle stijging
W
L
Z
H
J
 
O Stijging houdt
op
W
L
Z
H
J

Tabel C

 

nr
Verwachtingsregels
01

J
De luchtdruk staat op 1000-1010 hPa en verandert nauwelijks. Bij NW. wind blijft het weer voorlopig koud en buiig, vooral in de lente. Verbetering blijft lang uit, vooral wanneer de luchtdruk neiging tot dalen heeft. Bij alle andere windrichtingen is er voorlopig weinig verandering te ververwachten. Het is nu afwachten of de luchtdruk gaat stijgen of dalen. Bij een geringe stijging volgt 02 J, bij een geringe daling 04 Z of 14 Z.
02

J
De luchtdruk staat tussen 1000-1010 hPa (meest tussen 1007-1010 hPa) en stijgt nauwelijks. De bewolking neemt af en verandert van karakter. In de lente en zomer zakken de stapelwolken (cumulus) ineen. De buien sterven uit op en wanneer geen windveren en schaapjeswolken (cirrus en altocumulus) meer zichtbaar zijn wordt het weer langzamerhand beter en in de regel ook wat zachter, vooral wanneer er vooraf een NW.-wind heeft gewaait. Hierop volgt bijna altijd 03 J, anders 47 L Z H.
03

J
De luchtdruk staat nog beneden 1010 hPa, maar stijgt langzaam. De weersgesteldheid verbetert geleidelijk. Zolang de luchtdruk nog beneden de 1010 hPa staat kan de weersgesteldheid zowel verbeteren of slechter worden, in het laatste geval met lichte buitjes. De windrichting blijft meest W.-NW. en de temperatuur ligt beneden normaal bij een afwisselende bewolking. Bij doorzettende luchtdrukstijging volgt 10 J; bij een sterke nieuwe daling 05 L Z W.
04

Z
Aanvankelijk is de luchtdruk onveranderlijk en staat tussen 1000-1010 hPa, maar meest boven 1007 hPa en is weer langzaam gaan dalen. In het algemeen neemt dan de bewolking toe en gaat het harder waaien. Wanneer tevens grote stapelwolken (cumulonimbus) zichtbaar worden komt er onweer met regen, anders blijft het droog tot de luchtdruk sneller gaat dalen. Hierop volgt 24 J.
05

L Z W
Luchtdruk tussen 1000-1010 hPa. Nadat de luchtdruk langzaam en onregelmatig gestegen is, begon een nieuwe, sterke daling. Er volgt regenweer met een harde ZW. wind. In de zomer is er kans op zware regenbuien met mogelijk onweer vanuit het westen vergezeld met zware windstoten . Het weer blijft voorlopig koel en onstuimig. Voor het verdere verloop zie 13 J of 24 J.
06

Z
Luchtdruk tussen 1000-1010 hPa. De luchtdruk daalt langzaam en onregelmatig, nadat het lange tijd mooi weer is geweest. Wanneer windveren (cirrus) uit het ZW. opkomen terwijl aan de Z.-ZW. hemel ook een wolkenbank aanwezig is, betrekt de lucht binnen 4-12 uur en volgt regen (bij warm weer ook onweer). Hierna gaat het weer gewoonlijk nog verder achteruit en volgt 24 J.
07

L H W
Luchtdruk tussen 1000-1010 hPa. De luchtdruk is begonnen snel of zeer snel te dalen (in de herfst meer dan 2 hPa per uur). Het weer wordt dan onstuimig of stormachtig. De aantrekkende wind krimpt naar ZZW. en het overvloedige regenen. Voor het verdere verloop zie 75 L H W.
08

Z
De luchtdruk staat tussen 1010-1020 hPa en verandert nauwelijks. Bij W. wind en zwaar bewolkt weer is het voorlopig ook koel. Er is een kans op verslechtering. Bij Z.-O. wind is het warm en licht bewolkt weer en is de kans op een langdurige mooiweer periode heel groot. Het is niet aan te geven welk vervolg dit weertype krijgt. Een lang aanhoudende weersverbetering met stijgende luchtdruk over 47 L Z H, 38 L Z H en 21 Z H(s) is mogelijk. Maar een verslechtering kan verwacht worden als de luchtdruk beneden de 1013 gedaald is. Mogelijk stijgt deze eerst nog even, maar gaat dan uiteindelijk dalen over 19 Z en 10 J naar 13 J.
09

Z
De luchtdruk staat tussen 1013-1020 hPa en daalt langzaam en regelmatig. Het weer is niet standvastig en meest zwaar bewolkt met een matige tot harde ZW.-wind. Voorlopig is de verslechtering tijdelijk. De luchtdruk gaat spoedig weer stijgen. Voor het verdere verloop zie 08 Z.
10

J
De luchtdruk staat tussen 1010-1020 hPa en verandert weinig. Staat hij nog boven 1016 hPa maar daalt hij enigszins, dan blijft het weer voorlopig vrij goed totdat de stand gedaald is tot onder de 1016 hPa. Bij verdere daling gaat het weer over 16 J hoe langer hoe meer achteruit, vooral in de winter. Houdt de daling vóór het bereiken van een stand van ongeveer 1013 hPa op dan verloopt het weer over 08 Z en 47 L Z H en kan het lang mooi blijven. De luchtdruk dus in de gaten houden om het verdere verloop te bepalen.
11

H W
De luchtdruk staat laag, tussen 1000-1010 hPa maar stijgt snel. Dit laatste is geen gunstig voorteken. Er volgen gewoonlijk een opklaringen van korte duur met harde W. wind, die binnen 12-24 uur naar ZW. of Z. gaat krimpen. De de luchtdruk gaat opnieuw dalen en de temperatuur loopt op. Ook volgt regen. Voor het verdere verloop zie 13 J.
12

Z
De luchtdruk staat tussen 1000-1010 hPa. De voorafgaande snelle daling is thans vrijwel tot stilstand gekomen en de regen is overgegaan in motregen. Opklaringen zullen spoedig volgen. Voorlopig blijft er een harde W. wind, die echter geleidelijk in kracht gaat afnemen. Aanvankelijk eerst nog regenbuien maar zodra de luchtdruk begint te stijgen zullen de buien geleidelijk verdwijnen en wordt het warmer. Voor het verdere verloop zie 03 J en 47 L Z H.
13

J
De luchtdruk staat tussen 1000-1010 hPa en daalt snel. De vooruitzichten zijn: veel regen, stormachtig met Z.-ZW. wind en betrokken luchten met laaghangende wolken. In de herfst en de winter is het zacht. In de lente koel. In de zomer koel met onweersbuien. De verdere vooruitzichten zijn zeer ongunstig als 44 J volgt. Verbetering is echter te wachten met 34 H W.
14

Z H W
De luchtdruk stond al enige tijd laag, tussen 1000-1010 hPa, en verandert nu nauwelijks terwijl het weer bij NW. wind koud en buiig is. Wanneer nu de luchtdruk opnieuw een paar hPa daalt krimpt de wind naar W. of ZW. en volgt zachter, betrokken weer met regen. Bij verdere daling van de luchtdruk wordt het weer steeds slechter. Maar treedt een luchtdrukstijging in dan volgt soms 47 L Z H en een langdurige verbetering.
15

Z W
De luchtdruk staat laag, tussen 1000-1010 hPa en de snelle stijging is gestopt. Dit komt veel voor aan het begin van een periode van koel of koud, onbestendig weer. Spoedig gaat het weer achteruit over 05 L Z W en 13 J of 24 J maar na enkele weken volgt over 34 H W (of via 23 J en 22 H W) en 01 J een langdurige verbetering.
16

J
De luchtdruk staat tussen 1010-1020 hPa en daalt langzaam en onregelmatig. Staat de luchtdruk nog boven 1013 hPa dan komt er geen belangrijke verandering voordat deze stand is bereikt. Daarna komt er een grote verandering en wel in de zomer onweer, in de herfst en in de winter storm en in de lente koud, buiig weer. Er kunnen nu verschillende veranderingen voorkomen, zowel afhankelijk van het jaargetijde als van de wijze, waarop de luchtdruk verder daalt. Voor het vervolg zie 06 Z, 07 L H W, 13 J, 26 W en 27 H W L.
17

L
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa en stijgt langzaam en maar zeer weinig. Vooraf is het weer koud en buiig geweest. Het weer zal bij NW.-N. wind eerst nog enigszins buiig zijn, maar gaat geleidelijk verbeteren. Deze verbetering duurt meestal enige dagen, waarbij de temperatuur echter laag blijft. Hierop volgt meestal een nieuwe luchtdrukdaling (zie 29 L).
18

L
De luchtdruk staat tussen 1010-1013 hPa, soms iets lager en verandert nauwelijks. Maar zijn er kleine variaties op te merken dan blijft voorlopig enigszins buiig en koud met een nogal harde NW-N wind. In de regel volgt hierop een stijging van de luchtdruk, zie 17 L.
19

Z
De luchtdruk staat niet lager dan 1010 hPa, meestal wat hoger omstreeks 1013 hPa en stijgt snel. De bovenlucht vertoont geen wolken meer van het type windveren (cirrus) en schaapjeswolken (altocumulus). Het weer zal verbeteren, droger en warmer worden maar deze verbetering is meestal niet van lange duur. Zie in dit geval 20 Z. Blijft de luchtdruk stijgen dan volgt over 10 J of 08 Z later 47 L Z H.
20

Z
De luchtdruk staat op ongeveer 1013 hPa. Hij stijgt niet meer, maar gaat opnieuw dalen. De weersverbetering is nu beëindigd, de wind krimpt van NW. of W. naar ZW. of Z. en er volgt dan spoedig regen, zoals verder aangegeven is bij 10 J.
21

L Z H(s)
De luchtdruk staat tussen 1010-1020 hPa en stijgt geregeld, terwijl het warmer wordt. Er volgt mooi weer, over-dag licht bewolkt, droog met een zwakke wind uit het Z. Gaat de luchtdrukstijging door dan komt er langdurig goed weer, zie 41 L en 86 Z, bij nieuwe daling een achteruitgang, zie 16 J.
22

H W
De luchtdruk staat laag, tussen 1000-1007 hPa en de voorafgaande daling is beëindigd. De wind zal naar W. of NW. draaien en nog krachtig tot stormachtig blijven. Het blijft buiig en koud. in de regel volgt er spoedig stijging van de luchtdruk, die over 01 J leidt tot langdurige opklaringen, of over 11 H W als de luchtdruk opnieuw overgaat in een daling.
23

J
De luchtdruk staat laag, tussen 1000-1007 hPa en de voorafgaande snelle daling is nu opgehouden. Er volgt eerst motregen later enkele opklaringen. Tenzij de luchtdruk flink gaat stijgen, treedt al weer gauw een nieuwe daling in met achteruitgang van de weersgesteldheid. Zie verder 12 Z, 13 J, 22 H W en 35 H W.
24

J
De luchtdruk staat laag, tussen 1004-1010 hPa en daalt langzaam terwijl de wind W. is. Er komt een harde Z. tot ZW. wind te staan. Daarbij is het zwaar bewolkt met regen. In de winter is het zacht, in de zomer koel. Zet de daling door dan volgt 23 J, houdt de daling op, dan volgt 25 L.
25

L
De luchtdruk was eerst gedaald tot een stand tussen 1000-1010 en daarna is de daling gestopt. De wind gaat ruimen van ZW. naar W. of verder naar WNW. of NW. en er gaan buien vallen, soms ook met sneeuw of hagel. Bij deze toestand treden de Maartse buien op, die ook in April kunnen voorkomen. Er wordt zeer koude lucht aangevoerd. Verbetering blijft meestal enige dagen uit. Zie verder 44 J.
26

W
De luchtdruk staat tussen 1010-1013 hPa en daalde eerst langzaam, daarna hoe langer hoe sneller bij een O. of NO. wind. Voorlopig zal de windrichting niet veranderen, maar wel toenemen in kracht. Later kan het gaan vriezen en nemen de sneeuwkansen toe. Blijft de luchtdruk dalen, dan volgt 13 J en dit betekent, dat het weer voorlopig hoe langer hoe slechter zal worden. Gaat de luchtdruk echter weer stijgen, dan komt er eerst een tijdelijke weersverbetering (45 H W). Maar later wordt het toch weer slechter, zie 36 H W en 13 J.
27

H W L(m)
De luchtdruk stond op ongeveer 1013 hPa en daalde eerst langzaam en onregelmatig, later boe langer hoe sneller, bij een naar Z. draaiende wind. Het wordt stormachtig regenweer. Later ruimende wind met buiig weer. Vooral midden in de winter en in maart is er weinig kans op verbetering. Vervolg bij 24 J.
28

L H W
De luchtdruk is ongeveer 1010-1016 hPa. De luchtdruk daalt langzaam en regelmatig. Wanneer de wind O. is volgt voorlopig koud, betrokken en nevelig weer. Wanneer daarentegen de wind ZW.-W. is, zal de temperatuur enigszins stijgen. In het algemeen is verdere achteruitgang te verwachten. Zie 27 H W L(m).
29

L
De luchtdrukstand is 1010-1013 hPa, soms iets hoger of wat lager. Eerst was de luchtdruk wat gestegen maar vertoont nu een geringe daling, bij een de NW. wind. Het is koud. Het blijft koud bij een naar W. krimpende wind. Er gaan talrijke maartse buien vallen met regen, sneeuw, hagel en kans op onweer. Dit weerbeeld kan enkele dagen aanhouden. In de meeste gevallen volgt een verslechtering over 30 L en 31 L naar 13 J.
30

L
De luchtdruk staat onder de 1013 hPa maar niet lager dan ongeveer 1008 hPa. Eerst was de luchtdruk iets gestegen, maar daalt nu weer sterk (1-2 hPa/hr) terwijl het weer bij NW. wind buiïg was. De wind zal nu naar W krimpen en in kracht afnemen, terwijl het steeds buiiger wordt. Het blijft te koud voor de tijd van jaar. Onweer komt soms ook voor. Verbetering blijft lang uit en alleen over 31 L, 28 L H W, 27 H W L(m), 24 J en 23 J, of over 31 L en 13 J.
31

L
De luchtdruk staat ongeveer op 1013 hPa en daalt langzaam en regelmatig. Dit betekent, dat het weer bij naar W. ruimende wind voorlopig buiig en koud blijft, maar na enige tijd volgt een doorgaande luchtdrukstijging over 13 J.
32

L
De luchtdruk staat op 1010-1013 hPa en was eerst gedaald maar stijgt nu weer. Gewoonlijk heeft deze stijging de betekenis van een tijdelijke weersverbetering wanneer er geen windveren of schaapjeswolken (cirrus en altocumulus) meer verschijnen.
33

J
De luchtdruk staat zeer laag tussen 987-1000 hPa. De voorafgaande sterke daling is onlangs overgegaan in een langzame stijging. Het weer was stormachtig, buiig en koel, de wind W.-NW. Wanneer nu plotseling de wind gaat liggen en de buien ophouden is dat een aanduiding dat er voor een periode 1-3 dagen mooi en rustig weer volgt. Zie verder 03 J.
In dit geval is een langzame stijging van de luchtdruk gunstiger dan een snelle omdat in het eerste geval de weersverbetering van lange duur is, al is het dan eerst enige tijd nog koel en buiig weer. Bij een snelle stijging wordt deze spoedig wordt gevolgd door een daling, die over 05 L Z W naar 13 J of 24 J en verder naar slecht weer voert.
34

H W
De luchtdruk staat laag, tussen 1000-1010 hPa en daalde snel, terwijl de wind uit het Z. of ZW. kwam. De verwachting is dan koud weer met een temperatuur om het vriespunt en grote kans op sneeuw. Na deze toestand kan zowel een doorgaande verbetering intreden over 44 J en 01 J, als een sterke achteruitgang over 44 J en 55 (L Z) H W. Het verloop bij 44 J is voor het vervolg bepalend.
35

H W
De luchtdruk staat laag, tussen 1007-1010 hPa en daalt langzaam, terwijl de wind O. is. In dit geval volgt dikwijls storm uit O. of NO. waarbij in de winter matige of strenge vorst voorkomt. Hierop volgt een luchtdrukstijging en een weersverbetering (in de winter meestal een vorstperiode). Zie verder 92 W((d)-j).
36

H W
De luchtdruk staat onder de 1013 hPa maar niet lager dan ongeveer 1007 hPa. Het weer was in het afgelopen etmaal onstuimig of stormachtig uit W. of NW. bij langzaam stijgende luchtdruk, maar deze is opnieuw gaan dalen. Er komt nu opnieuw storm uit ZW. of Z. met laaghangende bewolking, veel regen en een voor de tijd van het jaar hoge temperatuur. Hierop volgt altijd 13 J.
37

Z
De luchtdruk staat laag, tussen 1000-1007 hPa en stijgt snel bij W. wind en het is zwaar bewolkt. Wanneer de wind geheel of bijna geheel gaat liggen en naar ZW. Z. of ZO. krimpt, volgt bij verder stijgende luchtdruk dikwijls warmer en beter weer, over 47 L Z H, 38 L Z H en 21 L Z H(s). Deze verbetering is niet altijd langdurig maar voert over 47 L Z H, vooral na een langdurige periode van koel en onbestendig zomerweer, naar een langdurige periode met fraai weer.
Zet de weersverbetering niet door, dan volgt al snel een terugval over 15 Z W of 47 L Z H, als inleiding tot langdurig onbestendig weer.
38

L Z H
De luchtdruk staat op ongeveer 1013 hPa en stijgt langzaam. Het vooraf buiige weer met W. wind wordt rustiger, de buien verminderen en verdwijnen. In vele gevallen, vooral in de lente, volgt een blijvende weersverbetering over 21 L Z H(s) of 48 L H waarbij het warmer wordt. Het weer is dan helder of overdag licht bewolkt en droog met zwakke Z. wind.
Soms, vooral in de lente en de begin van de zomer blijft de temperatuur laag of daalt zelfs nog. In dat geval knapt het weer niet gauw op en blijft het met N. wind voorlopig buiig, vervolg bij 48 L H.
39

L H
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa en stijgt snel (1-2 hPa/hr). In de aanvankelijk wolkenvrije luchten dringen windveren en schaapjeswolken (cirrus en altocumulus) vanuit het ZW. op. De wind zal spoedig in kracht afnemen en de weersverbetering zal in de herfst over 40 H overgaan in een algemene achteruitgang 24 J, in de lente over 31 L.
40

H
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa en daalt langzaam en regelmatig na aanvankelijk een snelle stijging. Hierop volgt winderig en regenachtig weer, verder verloop bij 24 J.
41

L
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa en stijgt snel (1-2 hPa/hr). Er verschijnenen geen wolken in de hogere luchtlagen zoals windveren en schaapjeswolken (cirrus en altocumulus). Er volgt dikwijls een langdurige weersverbetering, evenwel met N. wind en een te lage temperatuur. De bewolking is dan sterk afwisselend zijn en het blijft droog. De verdere vooruitzichten zijn vrij onzeker, laat in de lente 39 L H.
42

L Z
De luchtdruk staat zeer laag tussen 987-1000 hPa. Na onstuimig en stormachtig weer begint de luchtdruk te stijgen. Er volgt buiig, koel weer met harde tot stormachtige W.-NW. wind en langzame verbetering, die later tot goed weer kan leiden, zie bij 03 J en 10 J.
43

L Z
De luchtdruk staat zeer laag tussen 987-1000 hPa en wordt na een sterke stijging stationair terwijl er hogere bewolking: vederwolken en schaapjes (cirrus en altocumulus) aanwezig zijn. Er is nu een spoedige achteruitgang van het weer over 55 (L Z) H W te verwachten.
44

J
De luchtdruk staat laag (1000-1007 hPa) en de aanvankelijke daling wordt nog sterker. Er volgt dan stormweer met veel regen. In de koude jaargetijden zware storm uit Z.-ZW. met een zacht weer. In de zomer stormachtig met veel regen en onweer, zie 55 (L Z) H W.
45

H W
De luchtdrukstand verschilt niet veel van 1013 hPa en de luchtdruk stijgt langzaam (maximaal l hPa/hr). Het weer is onbestendig met ZW.-W. wind, zacht, stormachtig met veel regen en klaart daarna langzaam en trapsgewijze op, totdat de luchtdruk opnieuw gaat dalen. Hierop volgt 36 H W.
46

Z W
De luchtdruk staat laag, 1000-1010 hPa en stijgt snel. Er zullen spoedig opklaringen volgen met matige, maar afnemende W. wind. De wind ruimt later naar ZW. Het blijft droog. In de zomer warmer en zonnig. Hierop volgt altijd een tijdelijke weersverbetering, daarna soms een langdurige maar dit blijkt bij 37 Z, later bij 47 L Z H en 38 L Z H.
47

L Z H
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa en stijgt slechts langzaam (maximaal 1 hPa/hr). De vooruitzichten zijn doorgaans niet zeker. Komt dit aan het begin van de zomer voor, dan leidt dat tot het begin van een periode van onbestendig weer en komen afwisselend opklaringen over 46 Z W en 37 Z en achteruitgang over 57 Z W voor. Het kan ook gebeuren, dat het weer over 15 Z W loopt en dan onstuimig wordt. Later na vier of zes weken verloopt het weer over 38 L Z H naar langdurige verbetering.
Maar het is eerst langdurig onbestendig bij ZW.-W. wind met meest zwaar bewolkt weer vooral overdag, met in de ochtend wat regen en later op de dag opklarend. Soms ook onweer. Daarbij is het meest koel of liggen de temperaturen rond normaal voor de tijd van het jaar. Een verbetering volgt vaak na enige tijd via 38 L Z H.
48

L H
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa en is stijgt al enige tijd. Als de temperatuur beneden de normale voor de tijd van het jaar ligt, draait de wind naar het N. en blijft het enige tijd buiig. Wanneer de luchtdruk opnieuw begint te dalen volgt 31 L of 40 H, maar wanneer als deze verder blijft stijgen tot boven 1020 hPa volgt 39 L H of 94 H(s-(o)).
49

J
De luchtdruk staat hoger dan 1020 hPa, in de winter soms boven 1033 hPa. Wanneer deze daalt wordt het weer weliswaar onbestendiger maar er is geen belangrijke verandering te verwachten voordat de luchtdruk gedaald is tot 1016 hPa. Verschillende jaargetijden geven dan verschillende opties: 28 L H W, 31 L, 09 Z, 40 H.
50

H
De luchtdruk staat boven 1020 hPa en is eerst enige tijd gedaald, daarna weer wat gestegen. Dit geval komt in dit jaargetijde o.a. voor bij storingen in een koudere periode met lichte tot matige vorst in de nacht en vroege ochtend. Het droge, zonnige weer betrekt en de temperatuur loopt op tijdens de luchtdrukdaling. Gewoonlijk ruimt de wind naar ZW of W.
Maar als de luchtdruk weer gaat stijgen krimpt de wind weer naar het O. en gaat de temperatuur weer dalen. Komen deze kort durende storingen herhaaldelijk voor dan volgt spoedig een sterke daling van de luchtdruk en een weersomslag. Zie 10 J, 16 J en 28 L H W.
51

Z
De luchtdruk stond eerst hoog, doch niet hoger dan 1033 hPa en is gedaald tot beneden 1020 hPa. De luchtdruk wordt onrustig. De vorige dag was er verspreid een plaatselijke onweersbui. De onrustige luchtdruk duidt op de verdere ontwikkeling van een onweerstoestand, die spoedig leidt tot een zwaar onweer, eventueel met hagel en op sommige plaatsen zware windstoten of zelfs windhozen. Daarna volgt een sterke afkoeling met onstuimig weer. Voor vervolg zie 49 J.
52

Z
De luchtdruk staat tussen 1013-1020 hPa maar daalt langzaam en onregelmatig. De vorige dag kwam het al tot onweer. Het weer is warm en drukkend. In de loop van de dag vallen hier en daar losse onweersbuitjes met wat regen. Er is daarbij slechts een zeer zwakke wind uit ZO. of Z. en de hemel is meest geheel betrokken. Hier en daar zijn donkere gedeelten in het grijze wolkendek zichtbaar. Deze toestand is de inleiding tot zwaardere onweders. Verder weersverloop bij 51 Z.
53

Z
De luchtdruk stond eerst op of iets boven 1020 hPa, maar daalt nu onregelmatig en is beneden de 1016 hPa gekomen, De wind is W. Het weer wordt bij deze W. wind koel met regen en onweer. De vooruitzichten blijven gedurende enkele dagen onzeker. Meestal blijft de luchtdruk verder dalen en volgt spoedig 10 J.
54

L Z
De luchtdruk heeft zeer laag gestaan, tussen 987-1000 hPa en stijgt nu snel. Het is zwaar bewolkt bij harde of stormachtige W. wind en het is zwaare bewolkt. Het weer gaat snel verbeteren maar deze verbetering is van korte duur. Zie verder 63 L en 55 (L Z) H W.
55

(L Z) H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 987-1000 hPa en daalt. Het is stormachtig. De wind gaat krimpen naar ZW. of Z. en er kan veel regen verwacht worden. Bij verdere daling van de luchtdruk kan een zware storm opsteken. Voorlopig zijn de verdere vooruitzichten slecht. Verder verloop zie 64 L H W of 65 (L Z) H W.
56

(L Z) H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 987-1000 hPa en de voorafgaande daling is gestopt. Vooraf was het ook stormachtig weer met veel regen. In de meeste gevallen is een verbetering van enkele uren mogelijk. Soms klaart de hemel geheel op, maar daarop volgt weer gauw een grote verandering. De luchtdruk kan opnieuw gaan dalen, dan volgt 55 (L Z) H W. Maar bij luchtdrukstijging kan een langdurende weersverbetering over 33 J, 03 J en 10 J intreden.
57

Z W
De luchtdruk staat tussen 1010-1016 hPa. Na een voorafgaande stijging is sedert kort een sterke daling ingetreden. De wind zal nu krimpen naar ZW. of Z. en in kracht toenemen. Er zullen veel zware regenbuien, in de zomer vergezeld van onweersverschijnselen, overtrekken en het zal vrij koel worden. Deze veranderingen verlopen in het warme jaargetijde sneller dan in het koude jaargetijde. Hierna volgt een snelle stijging van de luchtdruk, die in enkele gevallen kan leiden tot een langdurige weersverbetering. In sommige gevallen, vooral in een natte, koele zomer volgt een nieuwe luchtdrukdaling. In dat geval zijn de vooruitzichten voor lange tijd slecht.
58

W (j)
De luchtdruk staat tamelijk hoog bij ongeveer bij 1020 en de voorafgaande daling is overgegaan in een stijging. Het was reeds vriezend, buiig weer. De buien zullen ophouden en de bewolking zal lichter worden bij NO.-O. wind. De vorst zal evenwel niet meer lang aanhouden. Spoedig zal een nieuwe luchtdrukdaling intreden. Zie 49 J.
59

W
De luchtdruk staat hoog tussen 1020-1047 hPa en verandert nauwelijks. Het weer is stabiel, de hemel is meest bedekt met een dunne wolkenlaag en het blijft droog. De temperatuur is beneden normaal voor de tijd van het jaar, vaak met vorst. Verder is het nevelig of is er (dichte) mist. Dit beeld kan geruime tijd aanhouden. Maar er komt een moment dat de luchtdruk weer gaat dalen, al is niet aan te geven wanneer dat zal zijn. Afwachten dus tot de luchtdruk gaat dalen. Zie dan 68 W.
60

L
De luchtdruk staat hoog, boven 1020 hPa, was eerst een iets gedaald maar stijgt ondertussen weer. Deze stijging duurt meestal kort omdat de kans op voorbijtrekkende storingen toeneemt. Het weerbeeld is voorlopig afwisselend mooi, warm, droog weer en koel regenachtig weer. De weerstoestand gaat geleidelijk achteruit. Verder verloop bij 10 J.
61

Z
De luchtdruk stond eerst boven 1020 hPa, maar is de laatste dagen tot onder de 1016 hPa gedaald en is onrustig. Het is overdag, vooral in de namiddag, zeer warm en drukkend en de hemel betrekt vanuit het ZO.-ZW. 's Avonds en 's nachts kunnen er verspreid enkele lichte onweersbuitjes vallen. In de meeste gevallen brengen deze onweders geen afkoeling. Dan volgt de andere dag 52 Z.
62

Z
De luchtdruk stond eerst boven 1020 hPa, maar is de laatste dagen tot onder 1016 hPa gedaald en daalt nu regelmatig en snel, terwijl de wind ZW. of W. is geworden. Het is zwaar bewolkt en koel. Er volgt nu zwaar onweer met kans op windstoten, mogelijk met hagel en lokaal ook kans op windhozen. Daarna sterker afkoelend onstuimig regenweer, over 53 Z naar 10 J.
63

L
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 987-1000 en is na een voorafgaande daling en stormachtig weer stationair. Duurt dit lang dan neemt de wind af tot mogelijk zelfs windstilte. Voorlopig afnemende buiigheid en opklarend bij NW. wind. Eerst koud, maar later stijging van temperatuur. Hierop volgt meestal weersverbetering volgens 03 J.
64

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 980-987 hPa en daalt met afnemende snelheid bij stormachtig weer. Binnen een etmaal, dikwijls reeds na enige uren, volgt een nieuwe storm uit ZW met veel regen, vooral als de temperatuur abnormaal hoog blijft. Daarna weersverbetering van lange duur, vooral als de luchtdruk langzaam stijgt. Zie 75 L H W en 76 L H W.
65

(L Z) H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 987-1000 hPa en daalt met afnemende snelheid bij stormachtig weer. Verwachting: Tijdelijk afnemende storm en binnen enkele uren droog met een enkele opklaring. Hierop kan een langdurige weersverbetering volgen over 33 J of opnieuw stormweer over 55 (L Z) H W.
66

L H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 987-1000 hPa en de stijging, die enige tijd geleden begonnen is, houdt gestaag aan. Het weer was gedurende die tijd stormachtig en er vielen flinke buien bij een W.-NW. wind. De storm zal nu langzaam in gaan luwen, waarbij ook de buiigheid afneemt. Het blijft koud.Verder verloop zie 67 L H W en 56 (L Z) H W.
67

L H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 987-1000 hPa en stijgt zeer snel. Er volgt nu nog onstuimig weer met harde NW. wind en opklaringen. De verbetering is van korte duur als de luchtdruk stijging spoedig ophoudt en in ZW.-W. windveren (cirrus) verschijnen 56 (L Z) H W en 55 (L Z) H W. Anders is er kans op langdurige weersverbetering volgens 33 J.
68

W
De luchtdruk staat hoog, boven 1020 hPa en daalt onregelmatig. De vooruitzichten blijven voor geruime tijd onzeker. Soms wat kwakkelweer met temperaturen rond het vriespunt, soms wordt het weer onstuimig. Het is afwachten tot 28 L H W intreedt.
69

W(j)
De luchtdruk heeft enige tijd hoog of zeer hoog gestaan, tussen 1020-1047 hPa maar is de laatste dagen gedaald en blijft dalen. De wind, die eerst NO. of O. en hard is geweest, is gaan liggen en wordt een veranderlijke zwakke wind. Het blijft licht tot matig vriezen. Later buiig weer met sneeuw of hagel bij afnemende vorst. Hierop kan 58 (L Z) H W of 49 J volgen, maar in beide gevallen loopt het uit op onstuimig dooiweer.
70

H
De luchtdruk staat hoog, boven 1020 hPa en verandert nauwelijks. Verwachting: Meestal zwakke veranderlijke wind van en meest zonnig weer met overdrijvende wolkenvelden van platte, golfvormig gerangschikte wolken, (stratocumulus). Meest droog en heiig.
Bij onbewolkte luchten lichte nachtvorst, overdag betrekkelijk zacht. Verandering komt pas wanneer de luchtdruk aanhoudend daalt en dan volgt altijd 49 J.
71

H(s-o)
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1040 hPa en stijgt nog. Verwachting: Droog, helder of licht bewolkt, rustig weer. Overdag warm of zeer warm, in de nacht koel of zeer koel. Deze toestand duurt soms 4-5 dagen. Verandering pas wanneer de luchtdruk begint te dalen. Hierop volgt altijd 49 J.
72

L
De luchtdruk stond eerst hoog of zeer hoog, tussen 1020-1040 hPa en was na een daling weer gestegen. Het weer zal bij N. wind eerst opklaren en het blijft droog. Maar de verbetering zal slechts van korte duur zijn. Spoedig volgt een nieuwe daling over 31 L.
73

Z
De luchtdruk stond eerst hoog, is daarna onder de 1020 hPa gedaald en onrustig geworden. Het is warm weer. Laat in de namiddag wordt het zeer warm en drukkend, de hemel betrekt in het ZO-ZW, de wind gaat liggen. Onweer volgt in de avond of nacht. Zie verder 52 Z of 61 Z.
74

Z
De luchtdruk heeft vooraf hoog gestaan maar is nu onder de 1016 hPa gedaald en daalt nu verder regelmatig en snel. Einde van het mooie, warme weer. Er volgt een periode met meest zwaar bewolkt koel weer met regenbuien en een matige tot harde ZW. of W. wind. zie verder 62 Z.
75

L H W
De luchtdruk stond uiterst laag, tussen 973-987 hPa en is plotseling begonnen met een sterke stijging. Vooraf was het stormweer uit ZW. Nu zal de wind naar W. of NW. ruimen en met met aanhoudende storm. Maar later afnemende wind enkele opklaringen, veel zware buien met regen, sneeuw of hagel, koud. Hierop volgt 87 L H W of 88 L H W.
76

L H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 973-987 hPa en is na een sterke daling stationair geworden. De stormwind gaat luwen. De vooruitzichten blijven de eerstvolgende 2-3 uren onzeker. Afwachten tot 89 L H W is ingetreden.
77

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 973-987 hPa en is pas begonnen snel tot zeer snel te stijgen. Verwachting; Storm of met zware buien uit W.-NW., soms met hagel en onweer, koud. Na enkele uren meestal iets afnemend. Zie verder 66 L H W. Veel kans op blijvende verbetering.
78

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 973-987 hPa en stijgt, bij stormweer, met afnemende snelheid. Er volgt binnen een etmaal, dikwijls reeds na enige uren, een nieuwe storm als de temperatuur hoog blijft bij Z.-ZW. wind en met veel regen. Verder verloop bij 89 L H W.
79

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 973-987 hPa en stijgt, bij stormweer, verder regelmatig. Het weer zal voortdurend beter worden. De intensiteit en kracht van buien nemen af, de wind zwakt af en de temperatuur daalt. Er is grote kans op blijvende weersverbetering via 67 L H W naar 56 (L Z) H W en 33 J.
80

W(j)
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1047 hPa maar begint te dalen. Het is vriezend weer bij een O. wind. Bij een ruimende wind naar ZO. komt er sneeuw, maar niet voordat de luchtdruk onder de 1016 hPa is gedaald. Bij verdere daling van de luchtdruk volgt dan 68 W of 93 W(j).
81

W(j)
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1047 hPa en begint te dalen. Geleidelijk temperende vorst. Zolang de luchtdruk niet beneden 1016 hPa is gedaald slechts lichte achteruitgang van het weerbeeld. Daarna wordt het weer geleidelijk slechter, zie 80 W(j) of 69 W(j).
82

H(o-n)
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1033 hPa en blijft deze stijgen of is stationair geworden. Het weer al die tijd rustig blijven met In de nacht koud met soms lichte vorst, overdag betrekkelijk zacht en droog. Meestal betrokken en nevelig. Eerst wanneer een daling begint wordt het weer onbestendiger. Zie verder 70 H en 83 H(s-(o)).
83

H(s-(o))
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1033 hPa) en er is kort geleden een daling ingezet. Voorlopig weinig of geen verandering. Gaat de luchtdruk geregeld dalen dan volgt 71 H en later, als de luchtdruk beneden 1020 hPa is gedaald, slecht weer volgens 49 J.
84

L
De luchtdruk staat hoog, tussen 1020-1033) hPa, was eerst gedaald en dan weer gestegen. Het stabiele weer wordt na 2-3 dagen onbestendiger.
85

Z
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1033 hPa en is begonnen te dalen. Het weer blijft voorlopig mooi, droog en rustig totdat de luchtdruk gedaald is tot omstreeks 1016 hPa. Zeer warm tegen het einde. De aanwezige stapelwolken beginnen naar boven toe uit te groeien (cumulus congestus). Op den duur onweer te verwachten. Vervolg bij 73 Z of 74 Z.
86

Z
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1033 hPa en stijgt nog of is stationair gworden. Het is zeer warm, droog weer met overdag lichte bewolking met mooi_weer_cumulus (cumulus humilis). Het weer kan 2-5 dagen onveranderd blijven totdat de luchtdruk gaat dalen volgens 85 Z.
87

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 973-987 hPa en stijgt snel maar in een afnemend tempo. Het weer is stormachtig. De W. storm zal vrij snel in hevigheid afnemen. Als er opnieuw hoge wolken verschijnen, zoals windveren en schaapjeswolken (cirrus en altocumulus) en de temperatuur niet daalt komt er binnen 24 uur een nieuwe storm op. D wind krimpt en er valt veel regen. Verder verloop bij 88 L H Z.
88

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 973-987 hPa en zijn stijging houdt geheel op. De storm gaat spoedig liggen en wordt gevolgd door krimpen van de wind naar ZW. of Z. met regen en stijgende temperatuur. Het weer volgt als bij 76 L H Z.
89

L H W
De luchtdruk staat zeer laag, tussen 973-987 hPa en de voorafgaande daling houdt geheel op. Er volgt nu een lang aanhoudende verbetering gedurende 1-3 dagen met afnemende bewolking. Eerst buiig, later rustiger maar koud weer. Op de lange duur zal het weer nog meer verbeteren via 90 L H Z, 91 L H Z, 79 L H Z, 67 L H Z naar 33 J.
90

L H W
De luchtdruk staat uiterst laag, tussen 973-987 hPa en begint na de voorafgaande daling te stijgen. Voorlopig stormweer meest met ZZW. of W. wind en zacht. Of soms met WNW. wind maar koud. Zware regenbuien. Verbetering duurt lang. Verder 91 L H Z.
91

L H W
De luchtdruk, die verder langzaam blijft stijgen, staat nog altijd zeer laag, tussen 987-1000 hPa. Het blijft voorlopig stormen uit WZW. of W. of uit WNW. met regenbuien, soms met hagel of onweer. Verder 79 L H Z of 78 L H Z.
92

W((d)-j)
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1040 hPa en stijgt nog. Wanneer de wind matig tot krachtig uit O. waait volgt droog, helder weer met matige tot strenge vorst. Is de wind zwak tussen NO.-ZO., dan volgt betrokken, nevelig weer met matige vorst. Deze toestand kan lang aanhouden. Daarna langzame afbraak van de gunstige weerstoestand, zie 81 W(j) en 93 W(j).
93

W(j)
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1040 hPa en is begonnen te dalen. Is de daling gevorderd tot 1016 hPa en waait er een NO.-O. wind, dan zal deze in kracht toenemen. De vorst gaat toenemen tot matig of streng en de hemel, die bij het doorkomen van deze wind gedeeltelijk bewolkt was, zal geheel helder worden. Ligt er reeds een sneeuwdek, dan gaat de temperatuur in heldere nachten sterk dalen. De wind duurt meestal 2-3 dagen. Zie verder 81 W(j).
94

H(s-(o))
De luchtdruk staat hoog of zeer hoog, tussen 1020-1033 hPa en stijgt nog. Het is droog, helder of licht bewolkt weer. Overdag warm of zeer warm, maar nachts koel of zeer koel. Deze toestand duurt soms 4-5 dagen. Daarna gaat de luchtdruk dalen en volgt 83 H(s-(o)).
95

L Z(j)
Dit weerbeeld komt zelden voor. De luchtdruk staat hoger dan 1020 hPa en stijgt nog terwijl de wind NO. is. Het blijft koud, meestal betrokken zonder neerslag. Als de luchtdruk begint te dalen volgt 49 J of 84 L.
96

Z
De luchtdruk staat hoog (tussen 1020-1027 hPa) en verandert weinig, Voorlopig, totdat de luchtdruk gedaald is tot beneden 1020 hPa blijft zeer warm weer met zwakke wind. De avonden zijn zeer mooi met fraaie zonsondergangskleuren. De nachten zijn koel. Geen onweerskans. Overdag mooi_weer_cumulus (cumulus humilis) aan de hemel, Heel vroeg in de zomer kan 95 L Z(j) volgen, anders alleen 49 J.