Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

AARTSENGELEN

29 sep

Er wordt in de Heilige geschriften gesproken over 7 Aartsengelen, waarvan vier met name worden genoemd. Één van de Engelen heeft geprobeerd met een coupe de macht van God over te nemen. Deze engel, bekend als Lucifer (lichtdrager), heeft een gevecht gedurende de coupe met Michaël verloren en viel met zijn medestrijders naar de diepten van de hel, waar deze voortleeft als satan. Meer hierover is beschreven bij de Engelbewaarders.

Weerspreuken zijn alleen bekend op de naamdag van Michaël. Maar tegenwoordig worden alle aartsengelen op 29 september herdacht. En omdat er toch aandacht aan Michaël is besteed, ook de twee andere bekende nog maar even aangehaald.

MICHAËL

Een van de weinige engelen waar weerspreuken over bestaan.
Aartsengel Michaël (=wie is de echte God) was de strijdkreet van de engelen in hun gevecht met duivels en demonen. Maar de Grieken maak-ten hem tot leider van alle engelen. De katholieke kerk beschouwd aarts-engel Michaël ook als patroon van de apostelen. Vanwege de krijgslust voor het goede doel werd Michaël ook de patroon van mariniers, politie en paratroepen.

 

GABRIËL

Gabriël wordt genoemd bij Maria Boodschap op 25 maart, waar hij haar mededeelde dat ze zwanger zou worden en Jezus zou baren. Gabriël wordt in de bijbel drie keer aangehaald als boodschapper van God. Dit is ook de betekenis van zijn naam. Het is patroon van iedereen die met communicatie te maken heeft.

 

RAFAËL

Rafaël is de derde van de zeven aartsengelen die met name in de bijbel worden genoemd. Hij hielp de blinde Thobias met zijn huwelijk met Sarah. Mede hierdoor is hij de patroon van medici, verpleegkun-digen en blinde mensen, maar ook van geslaagde bijeenkomsten.