Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

JOHANNES DE DOPER (1e EEUW)

24 jun

Johannes de Doper (ook: Baptist) trok al vroeg als kluizenaar de woestijn in, waar hij zich voedde met sprinkhanen en wilde honing. Hij trok door het land om de komst van de Messias aan te kondigen en doopte mensen in de Jordaan. Dit is waarschijnlijk een reinigingsritueel geweest met mogelijk een al ouder gebruik, die we terugvinden in de oud Romeinse naam van de maand februari.
 Hij vond zichzelf niet waardig om ook maar de schoenriem van Jezus vast te maken, maar toch stond op een goede dag Jezus voor hem met het verzoek om doping. Na Jezus herkent te hebben weigerde Johannes aanvankelijk, maar uiteindelijk volgde toch de doop. Daarna volgt een hemelse stem die Jezus tot zoon van God uitroept.
 Johannes verdwijnt hiermee naar de coulissen, maar komt toch nog een keer ten tonele. Nadat Herodus de vrouw van zijn broer tot echtgenote gemaakt, komen er verwijten van Johannes. Dit wordt niet op prijs gesteld en Johannes wordt in de boeien geslagen. Herodias, de nieuwe echtgenoot van de vorst, zint op wraak. Tijdens een verjaardagsfeestje van Herodas krijgt zijn dochter Salome de kans aan Herodias alles te vragen wat zij begeert. Zij vraagt het hoofd van Johannes op een schotel. De geschrokken Herodus laat daarop Johannes onthoofden. De onthoofding wordt apart herdacht op 1 augustus (Onthoofding Johannus de Doper).
 Johannes heeft een zeer sterke verering. Bij de Germanen was het gebruikelijk om in het voorjaar grote vuren te ontsteken. In sommige regio's zijn deze overgegaan in paasvuren, in andere regio's tot St. Jansvuren, waarmee de zonnewende werd gevierd.