Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERSTATION

HYGROMETER

Met de hygrometer wordt de relatieve luchtvochtigheid gemeten van de lucht in percenten. Bij 100% is de lucht verzadigd met waterdamp. Vaak is dat het geval bij mist, zware nevelige situaties. Soms ook bij helder weer met flinke dauw of als het flink geregend heeft.

AFSTELLEN

De meeste huis-tuin-keuken hygrometers zijn uitgevoerd zoals het figuur op deze pagina laat zien. Voordat u de hygrometer kunt gebruiken moet u deze afstellen. Achterop dit type hygrometer zit een klein schroefje en als dit versteld wordt met een schroevendraaier gaat het wijzertje bewegen. Daarmee kunt u de hygrometer op de juiste stand zetten.
Het afstellen van de hygrometer kan beste gebeuren door deze in een natte doek te wikkelen. In deze natte omgeving mag de wijzer juist 100% aanwijzen. Draai het schroefje zover terug dat deze op bijvoorbeeld 90% staat. Vervolgens draait u de wijzer telkens een weinig in de richting van de 100%, tot op moment dat deze stand bereikt wordt.

OPSTELLING

Het verdient aanbeveling om de hygrometer in de directe omgeving te plaatsen van de thermometer. De hoeveelheid water in de atmosfeer is direct afhankelijk van de luchttemperatuur en de hoeveel waterdamp bij deze luchttemperatuur. Immers hoe hoger de temperatuur van de luchtmassa, hoe meer water deze lucht bevatten kan. Dat geldt andersom natuurlijk ook: Bij lagere temperaturen kan de lucht ook minder waterdamp bevatten. Dit geeft al aan het meten van de hoeveelheid waterdamp voor ons doel niet zinvol is. Daarom wordt de hoeveelheid waterdamp bepaald in relatie tot de temperatuur en weergegeven in percenten. Een goede plaats voor de hygrometer is dus naast de thermometer in nestkastje, zoals beschreven bij de thermometer.

RELATIEVE VOCHTIGHEID METEN

Wanneer u voornemens bent om gegevens over de relatieve vochtigheid bij te houden kunt u het beste de hygrometer aflezen op die tijdstippen waarop u ook de overige instrumenten van uw weerstation noteert voor uw logboek, dus in elk geval om 19:00 MET (Wintertijd) of om 20:00 MEZT (Zomertijd). Natuurlijk staat het u vrij om ook op andere tijdstippen de relatieve vochtigheid in de gaten te blijven houden of notitie te maken van de hoogste of laagste gemeten waarden van die dag.

Tip: In een spreadsheet kunt u per jaar alle waarnemingen vastleggen, na verloop van jaren bouwt u een uniek overzicht op van het opgetreden weer op uw adres in in uw tuin. Het is uiterst leerzaam om verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Met behulp van een spreadsheet kost dit weinig tijd en bovendien kunt u bepaalde bewerkingen automatiseren, zodat het spreadsheet voor u de gemiddelden totalen en extremen berekend.