Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WOLKENATLAS

WOLKENVARIATEITEN

In de onderstaande tabel worden de wolkenvariateiten gegeven. Een variateit kan bij verschillende geslachten en soorten worden gebruikt, afhankelijk van de kenmerken. Een wolk kan meerdere variateiten bezitten. De naam met jaartal cursief heeft betrekking op de persoon welke de variateit het eerst heeft beschreven. CEN staat voor de International Commission for the Study of Clouds van de IMO (International Meteorological Organisation. Deze is in 1951 omgedoopt naar WMO (World Meteorological Organisation) en de wolkencommissie naar Committee for the Study of Clouds and Hydrometeors (CCH).

TABEL WOLKENVARIATEITEN

variateit omschrijving voorbeeld

Duplicatus

Maze 1889

Meerdere lagen van hetzelfde wolkentype, soms elkaar ook rakend of in elkaar overgaand.

Komt voor bij Cirrus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus en Stratocumulus

Intortus

CCH 1953

Onregelmatig gekromde en in war lijkende dradige structuur.

Komt voor bij Cirrus

Lacunosus

CCH 1953

Over het algemeen een dunne wolkenlaag met daarin meest ronde open structuren, lijkt op een honingraat. Rand vaak wat foezelig.

Komt voor bij Cirrocumulus en Altocumulus, soms ook bij Stratocumulus

Opacus

Besson 1921

Donker, zon en maan zijn donkerste delen van de uitgestrekte wolkenlaag niet te zien. Bij deze variateit kan translucidus niet optreden.

Komt voor bij Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus en Stratus

Perlucidus

CCH 1953

Wolkenlaag bestaande uit afzonderlijke elementen die elkaar net niet raken, zodat zon, maan, sterren, de hemel erachter of een bovenliggende wolkenlaag zichtbaar is. Kan voorkomen tezamen met opacus en translucidus.

Komt voor bij Altocumulus en Stratocumulus

Radiatus

CEN 1926

Wolken in banden of straten welke parallel aan elkaar liggen. De wolkenbanden lijken aan één of punt of aan weerszijden van de horizon samen te komen.

Komt voor bij Cirrus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus en Cumulus

Translucidus

CEN 1926

Wolkenlaag welke voldoende doorzichtig is om de positie van zon en maan te bepalen. Bij deze variateit kan opacus niet optreden.

Komt voor bij Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus en Stratus

Undulatus

Clayton 1896

Wolkenlaag met één of meerdere golfpatronen.

Komt voor bij Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus en Stratus

Vertebratus

Maze 1889

Wolkenpatroon wat gelijkenis vertoont met wervels, ribben of een visskelet.

Komt voor bij Cirrus