Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WOLKENATLAS

ATLAS HOGE WOLKEN

Deze atlas toont de wolken in dezelfde volgorde als de wolkencodes. Door op het voorbeeld te klikken verschijnt de foto in een groter formaat. De sferische bollen linken naar 360° Virtual Reality panorama's, eenzelfde princiepe als streetview.

Voor een overzicht met betekenis van de verschillende latijnse namen zie de begrippenlijst.

 

hoge wolken CH1
voorbeeld
beschrijving  

Cirrus fibratus vertebratus: Deze vorm vorm van Cirrus, ook wel windveren, kent een structuur die veel weg heeft van een wervelkolom met ribben. Een dat is wat de naam ook duidt. Waarschijnlijk is het een oude contrail (vliegtuigstreep) wat aan het verwaaien is gegaan.

Maarssen, NL (view: N) - 2012-05-26 - 16:49 MEZT

Cirrus intortus: De dradige structuur van deze Cirrus lijkt geheel in de war te zitten (intortus). In de Cirrus is in heldere regenboogkleuren een fraaie bovenraakboog van de kleine kring te zien. Halverwege, in de warboel, is nog ook nog een fragment zichtbaar van de veel zeldzamere kring van 9° rond de zon.

Winterswijk, NL (view: S) - 2011-10-14 - 14:58 MEZT

Cirrus fibratus duplicatus: Deze dradige (fibratus) Cirrus bestaat uit twee lagen (duplicatus) en in de bovenste laag zijn haloverschijnselen zichtbaar in de vorm van een gedeeltelijke halo.

Hinge, Dk (view: SW) - 2010-09-04 - 12:37 MEZT

Cirrus altocumulogenitus: Met deze Cirrus is iets vreemds aan de hand. Cirrus wordt gerekend tot de hoge wolken, maar de hoger gelegen Altocumulus is een typische wolk van middelbare hoogte. De Altocumulus, bestaande uit onderkoeld water en ijs, is aan het uitsneeuwen en onder de Altocumulus vormt zich zodoende een laag met ijskristallen, Cirrus dus.

Vleuten, NL (view: SW) - 2010-11-15 - 16:38 MET

hoge wolken CH2
voorbeeld
beschrijving  

Cirrus spissatus: Cirrus spissatus is een dichte vorm van Cirrus in plukken. De wolken zijn nooit scherp begrensd.

Maarssen, NL (view: N) - 2011-05-10 - 20:05 MEZT

Cirrus spissatus: Een ander voorbeeld van dichte cirrus.

Maarssen, NL (view: SE) - 2010-07-19 - 16:59 MEZT

Cirrus floccus: Deze vorm van Cirrus bestaat uit op zichzelf staande kleine wolkenplukjes, vaak uitsneeuwend. Deze virga wordt niet appart benoemd.

Maarssen, NL (view: NW) - 2010-07-08 - 21:51 MEZT

Cirrus spissatus met Cirrus floccus: Beide hierboven besproken cirrusvormen zijn op deze foto te zien. Voor de codering maakt het niet uit, beiden behoren tot dezelfde codegroep.

Westbroek, NL (view: E) - 2010-07-28 - 21:01 MEZT

Cirrus castellanus virga: Deze Cirrus lijkt op kantelen (castellanus) als bij forten en kastelen. Hier gaat deze vergezegeld van virga (uitsneeuwen). Het is een zeldzame wolkenvorm.

Maarssen, NL (view: SE) - 2011-05-10 - 19:53 MEZT

hoge wolken CH3
voorbeeld
beschrijving  

Cirrus spissatus cumulonimbogenitus: Als een bui is uitgeraasd dan blijft er vaak een restant over in de vorm van een dikke pluk Cirrus die wat weg heeft van een trechter. De naam cumulonimbogenitus verwijst hier naar de herkomst van deze Cirrus.

Vleuten, NL (view: N) - 2010-09-16 - 19:33 MEZT

Cirrus spissatus cumulonimbogenitus: Hier is het oplossen van de trechterwolk al wat verder gevorderd. Dit zijn restanten van een oud buienlijntje. Als vurige vlammen verlicht door de reeds onder gegane zon zijn nog enkele filamenten van de Cirrus waar te nemen.

Maarssen, NL (view: S) - 2010-08-12 - 21:01 MEZT

Cirrus spissatus cumulonimbogenitus: Twee buien aan het einde van hun levensloop. In beide exemplaren is de trechtervorm van de cirrus goed waar te nemen. De zon schijnt reeds door de cirrus. Nog kan er neerslag uit vallen, maar dat zal spoedig ophouden.

Maarssen, NL (view: S) - 2012-04-11 - 14:02 MEZT

hoge wolken CH4
voorbeeld
beschrijving  

Cirrus fibratus: De streperige of dradige Cirrus wordt als fibratus aangeduidt. In deze codegroep moet de bewolking als geheel in verloop van tijd toenemen. Links is in de Cirrus nog een linker bijzon waar te nemen.

Maarssen, NL (view: W) - 2001-08-05 - 20:51 MEZT

Cirrus fibratus: Deze Cirrus vertoont een duidelijke dradige structuur en behoort bij het arriveren van een warmtefront. In de cirrus is een deel van een halo te zien.

Maarssen, NL ( view: S) - 2010-12-25 - 10:42 MET

Cirrus fibratus: Deze dradige Cirrus trekt snel over de hemelkoepel en neemt daarbij ook in dichtheid en hoeveelheid toe. De toename van de verdichting is goed in noordelijke richting (onder) waar te nemen. Deze Cirrus is ontstaan uit het uiteenwaaien van contrails, iets wat vaker voorkomt op de nadering van een front. In westelijke richting (links) is de komst van Altocumulus zichtbaar. Het opkomen en toenemen van dergelijke Altocumulus wordt als CM5 gecodeerd.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-06-26 - 21:41 MEZT

 

 
hoge wolken CH5
voorbeeld
beschrijving  

Cirrostratus nebulosus: Met nebulosus wordt eeen structuurloze wolkenmassa bedoeld. In deze codegroep blijft de Cirrostratus relatief dicht aan de horizon.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-09-10 - 12:25 MEZT

Cirrus fibratus radiatus: Deze laag liggende Cirrus in banen of stroken worden ook wel aangeduidt als 'poolbanden'. Poolbanden (hier geduid met radiatus) en Cirrostratus kunnen ook tesamen voorkomen.

Winterswijk, NL (view: S) - 2010-07-17 - 15:09 MEZT

hoge wolken CH6
voorbeeld
beschrijving  

Cirrostratus fibratus: Code technisch zijn we weer een stapje verder nu de Cirrostratus tot meer dan 45° boven de horizon gevorderd is. Zolang de bewolking blijft toenemen wordt CH6 gehanteerd. In de Cirrostratus is een halo zichtbaar. In het noorden (onder) zijn wat 'poolbanden' zichtbaar.

Folkestone, UK (view: N) - 2012-06-05 - 12:51 GMT (summertime)

Cirrostratus fibratus: Zolang de Cirrostratus blijft toenemen, maar er nog steeds blauwe lucht zichtbaar is blijft code CH6 gehandhaafd.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-04-30 - 16:42 MEZT

Cirrus fibratus radiatus: Deze stroken met evenwijdige dradige Cirrus hebben twee verdwijnpunten. Een ligt in het noordoosten, de ander in het zuidwesten. De 'poolbanden' liggen over het gehele hemelgewelf en hoort daarom dus in deze codegroep thuis.

Vleuten, NL (view: N) - 2016-06-06 - 23:44 MEZT

hoge wolken CH7
voorbeeld
beschrijving  

Cirrostratus fibratus: Als de Cirrostratus de gehele hemelkoepel bedekt wordt deze in deze groep gecodeerd. In de Cirrostratus komen vaak ook haloverschijnselen voor, zoals hier met de kleine kring rond de zon. De hier waargenomen Cirrostratus is dradig van uiterlijk (fibratus).

Vleuten, NL (view: N) - 2012-05-21 - 14:53 MEZT

Cirrostratus nebulosus: Een andere variant van Cirrostratus is de structuurloze egale versie. Ook in de dit voorbeeld is een volledige kleine kring te zien.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-09-21 - 15:09 MEZT

Cirrostratus nebulosus: Het loont de moeite om ook 's nachts de wolkensoorten te bekijken. In deze Cirrostratus nebulosus is ook een fraaie volledige maanshalo waar te nemen met zelfs een deel van de bovenraakboog.

Maarssen, NL (View: SE) - 2014-11-04 - 22:44 MET

hoge wolken CH8
voorbeeld
beschrijving  

Cirrostratus fibratus: Op de foto lijken de omstandigheden gelijk als die bij de codegroepen CH5 en CH6. Maar het verschil is dat bij CH8 geen toename (meer) plaatsvindt van Cirrostratus. Foto's geven alleen maar een moment opname en zijn statisch, maar geven wel het juiste weerbeeld weer. Wolkendrift wordt helaas niet weergegeven.

Vleuten, NL (view: NW) - 2011-05-08 - 09:58 MEZT

Cirrostratus fibratus: De Cirrostratus fibratus reikt tot in het zenit, maar neemt niet verder toe. Met name aan de westelijke horizon is de bewolking dikker door een nabij gelegen front wat verder niet opdringt.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-06-17 - 21:13 MEZT

hoge wolken CH9
voorbeeld
beschrijving  

Cirrocumulus stratiformis: De onderlinge bolletjes in dit veld (stratiformis) met Cirrocumulus zijn kleiner dan 1°. Dit type bewolking geeft enige onstabiliteit aan in de hogere niveau's van de atmosfeer en wil wel een aan stevig onweer vooraf gaan.

Maarssen, NL (view: W) - 2004-07-17 - 10:30 MEZT

Cirrocumulus radiatus: Hier ligt de Cirrocumulus een een aantal nauwe stroken naast elkaar.

Maarssen, NL (view: W) - 2010-11-24 - 15:54 MET

Cirrocumulus stratiformis: Een ander voorbeeld met een uitgestrekt veld van Cirrocumulus.

Maarssen, NL (view: W) - 2011-08-02 - 14:19 MEZT