Nederlands English Home Contact Disclaimer EN/NL Sitemap Nieuw/New Bedekking in achtste delen (symbool) Windsnelheid in kn of m/s (symbool) Windrichting Huidig weer (symbool) Dauwpunt in hele °C Zicht Temperatuur in hele °C Bedekking lage wolken Wolkenbasis Lage wolken (symbool) Hoge wolken (symbool) Middelbare wolken (symbool) Luchtdruk op zeeniveau in hPa Luchtdruktendens in hPa Luchtdruktendens (symbool) Verleden weer van afgelopen 6 uur (symbool) Dauwpunt in hele °C Temperatuur in hele °C Hoogte van luchtdrukniveau * 10 m Windsnelheid in kn of m/s (symbool) Windrichting

WEERKAARTEN

SYMBOLEN OP WEERKAARTEN

INLEIDING

Om te kunnen communiceren met elkaar hebben we onze taal in woord en geschrift. Vaak is dit slechts een lokaal hulpmiddel om met elkaar in contact te komen. Een Chinees zal een gesprek in het Nederlands niet kunnen volgen. Dit maakt communicatie erg moeizaam. Om daaraan tegemoet te komen communiceren diverse wetenschappen in voor iedereen binnen deze wetenschap of beroep met een eigen 'taal'. Een voorbeeld is de muziek. Elke musicus kan het notenschrift lezen en zonder problemen een Japans deuntje naspelen, ongeacht zijn moedertaal.
Door met pictogrammen of symbolen te werken kan ook elke meteoroloog waar ook in de wereld weerkaarten van andere landen lezen. Aan de basis van deze symbolen staat een weerrapport in codevorm. Ook deze codes zijn wereldwijd gestandaardiseerd.
Het spreekt voor zich dat berichten in codevorm gemakkelijker te verspreiden en te analyseren zijn dan uitvoerige geschreven weerberichten, nog afgezien van de taal waarin deze geschreven zijn. Omdat er enkele tienduizenden weerstations in de wereld zijn en omdat berichten snel verspreid en geanalyseerd moeten kunnen worden, wordt in de meteorologie hoofdzakelijk met gecodeerde berichten gewerkt. Dit wordt al zo gedaan sedert de komst van de telegraaf. Op deze wijze konden grote stromen data binnen korte tijd verspreid en verwerkt worden.
De belangrijkste coderingen hebben ook een symbool. In de hier getoonde symbolenset kunt u nagaan wat de weerkaart u te vertellen heeft. De symbolen, definities en codes van van de wolken zijn in onze wolkenwijzer beschreven.

STATIONPLOTS

De onderstaande afbeelding toont schematich een stationsplot zoals je die op een weerkaart kunt aantreffen. De bovenste serie toont een plot van een station aan het aardoppervlak. Daaronder een plot van een weerballon. Schuif met de muis over de afbeelding voor een korte omschrijving van de code. Wanneer dit niet werkt, klik dan met de rechtmuisknop en kies eigenschappen om de omschrijving te lezen. Als u op de code klikt, dan krijgt u een overzicht van alle gangbare symbolen en codes.

Sationsplot Voorbeeld
Stationsplot weerballon
Voorbeeld

WINDVAAN

symbool
code
omschrijving
opmerkingen
  Stilte
  • Een knoop is bijna 0,5 m/s.
  • De richting van het stokje geeft de windrichting aan.
  • Het circeltje van het windvaantje staat op de plaats van het weerstation.
  • In het circeltje van het windvaantje wordt de bedekking van de wolkenlucht aangegeven.
  >3 knopen.
  3 tot 7 knopen.
  8 tot 12 knopen.
  13 tot 17 knopen.
  18 tot 22 knopen.
  28 tot 23 knopen.
  48 tot 52 knopen.
  58 tot 62 knopen.
  98 tot 102 knopen.
       

GEDEELTE VAN DE HEMEL BEDEKT MET WOLKEN (N)

symbool
code
omschrijving
opmerking
0
Onbewolkt.  
1
1/8 of <, maar niet onbewolkt.  
2
2/8  
3
3/8  
4
4/8  
5
5/8  
6
6/8  
7
7/8 of >, maar niet 8/8  
8
8/8  
9
Bovenlucht niet zichtbaar of hoeveelheid wolken kan niet worden geschat  
 
/
Waarneming niet verricht  
       

KARAKTER LUCHTDRUK VERANDERING IN DE AFGELOPEN DRIE UREN (a)

symbool
code
omschrijving
opmerkingen
0
Stijgend, daarna dalend; luchtdruk is dezelfde als, of hoger dan drie uren tevoren  
1
Stijgend, daarna standvastig; of stijgend, daarna langzamer stijgend; luchtdruk is hoger dan drie uren tevoren.  
2
Stijgend (regelmatig of onregelmatig); luchtdruk is hoger dan drie uren tevoren.  
3
Dalend of standvastig; daarna stijgend; of stijgend, daarna sneller stijgend; luchtdruk is hoger dan drie uren tevoren.  
4
Standvastig; luchtdruk is dezelfde als drie uren tevoren.  
5
Dalend, daarna stijgend; luchtdruk is dezelfde als, of lager dan drie uren tevoren.  
6
Dalend, daarna standvastig; of dalend, daarna langzamer dalend; luchtdruk is lager dan drie uren tevoren.  
7
Dalend (regelmatig of onregelmatig); luchtdruk is lager dan drie uren tevoren.  
8
Stijgend of standvastig, daarna dalend; of dalend, daarna sneller dalend; luchtdruk is lager dan drie uren tevoren.  
       

HUIDIG WEER (ww)

symbool
code
omschrijving
opmerking
00
Ontwikkeling van de bewolking in het afgelopen uur niet waargenomen of niet waar te nemen; de gemelde karakteristieke verandering in het uiterlijk van de lucht heeft betrekking op het afgelopen uur.
  • De eerste drie symbolen staan op de plaats van het weerstation in het cirkeltje van het windvaantje.
  • De ww-groep in het stationsplot is blanco.
01
Bewolking in het algemeen afgenomen wat de hoeveelheid en/of de dichtheid en/of de verticale ontwikkeling betreft; de gemelde karakteristieke verandering in het uiterlijk van de lucht heeft betrekking op het afgelopen uur.
02
Uiterlijk van de lucht in het algemeen onveranderd; De gemelde karakteristieke verandering in het uiterlijk van de lucht heeft betrekking op het afgelopen uur.  
03
Bewolking in het algemeen toegenomen wat de hoeveelheid en/of de dichtheid en/of de verticale ontwikkeling betreft; De gemelde karakteristieke verandering in het uiterlijk van de lucht heeft betrekking op het afgelopen uur.
04
Zicht verminderd door rook (b.v. door bos- of heidebrand), industriestof of vulkanische as; heiigheid, rook, stof of zand.  
05
Heiigheid; zichtbeperking hoofdzakelijk als gevolg van stof, rook, zand e.d.; heiigheid, rook, stof of zand.  
06
Stof in de lucht, niet veroorzaakt door wind op of nabij het station tijdens de waarneming; heiigheid, rook, stof of zand.  
07
Stof of zand in de lucht, veroorzaakt door wind op of nabij het station tijdens de waarneming, maar geen goed ontwikkelde stof- of zandhoosjes en geen stof- of zandstorm binnen de gezichtskring of op zee: hoog verwaaiend stuifwater; heiigheid, rook, stof of zand.  
08
Goed ontwikkelde stof- of zandhoosjes, waargenomen op of nabij het station tijdens de waarneming of in het afgelopen uur, maar geen stof- of zandstorm; heiigheid, rook, stof of zand; heiigheid, rook, stof of zand.  
09
Stof- of zandstorm tijdens de waarneming binnen de gezichtskring of op het station in het afgelopen uur; heiigheid, rook, stof of zand.  
10
Nevel; het zicht is beperkt t.g.v. waterdruppeltjes of ijskristalletjes, maar het bedraagt 1000 m of meer waargenomen.  
11
Mist (ijsmist) op het station niet hoger reikend dan plm. 2 m op land of 10 m op zee (laaghangende mist); geen gesloten laag.  
12
Mist (ijsmist) op het station niet hoger reikend dan plm. 2 m op land of 10 m op zee (laaghangende mist) min of meer gesloten laag.  
13
Bliksem, lichten of weerlicht, donder niet hoorbaar, geen neerslag op het station.  
14
Neerslag binnen de gezichtskring, welke het aardoppervlak niet bereikt.  
15
Neerslag binnen de gezichtskring, welke het aardoppervlak bereikt, doch op grote afstand (d.i. naar schatting meer dan 5 km) van het station.  
16
Neerslag binnen de gezichtskring, welke het aardoppervlak nabij, doch niet op het station, bereikt.  
17
Onweer tijdens de waarneming, maar geen neerslag op het station.  
18
Zware windstoot (stoten) op het station of binnen de gezichtskring, in het afgelopen uur of tijdens de waarneming.  
19
Water- of windhoos (hozen) op het station of binnen de gezichtskring, in het afgelopen uur of tijdens de waarneming.  
Neerslag, mist (of ijsmist) of onweer in het afgelopen uur, maar niet op het tijdstip van waarneming.
20
Motregen (niet met ijzel) of motsneeuw; niet in de vorm van buien.  
21
Regen (niet met ijzel); niet in de vorm van buien.  
22
Sneeuw; niet in de vorm van buien.  
23
Regen en sneeuw of ijsregen (bevroren regen); niet in de vorm van buien.  
24
Motregen of regen met ijzel; niet in de vorm van buien.  
25
Regenbui(en).  
26
Sneeuwbui(en) of bui(en) met regen en sneeuw.  
27
Bui(en) met korrelhagel, korrelsneeuw of hagel, eventueel vergezeld van regen.  
28
Mist (of ijsmist).  
29
Onweer (met of zonder neerslag).  
Stofstorm, zandstorm of driftsneeuw tijdens waarneming.
30
Lichte of matige stof- of zandstorm; is afgenomen in het afgelopen uur.  
31
Lichte of matige stof- of zandstorm; zonder merkbare verandering in het afgelopen uur.  
32
Lichte of matige stof- of zandstorm; is begonnen of toegenomen in het afgelopen uur.  
33
Zware stof- of zandstorm; is afgenomen in het afgelopen uur.  
34
Zware stof- of zandstorm; zonder merkbare verandering in het afgelopen uur.  
35
Zware stof- of zandstorm; is begonnen of toegenomen in het afgelopen uur.  
36
Lichte of matige lage driftsneeuw; het zicht op ooghoogte is niet merkbaar verminderd.  
37
Zware lage driftsneeuw; het zicht op ooghoogte is niet merkbaar verminderd.  
38
Lichte of matige lage driftsneeuw; het zicht op ooghoogte is wel merkbaar verminderd.  
39
Zware lage driftsneeuw; het zicht op ooghoogte is wel merkbaar verminderd.  
Mist (of ijsmist) tijdens waarneming.
40
Mist binnen de gezichtskring tijdens de waarneming (niet op het station, ook niet in het afgelopen uur); de bovenkant van de mist bevindt zich op een grotere hoogte dan de waarnemer.  
41
Mistbanken.  
42
Mist, bovenlucht zichtbaar; is in het afgelopen uur dunner geworden.  
43
Mist, bovenlucht onzichtbaar; is in het afgelopen uur dunner geworden.  
44
Mist, bovenlucht zichtbaar; geen merkbare verandering in het afgelopen uur.  
45
Mist, bovenlucht onzichtbaar; geen merkbare verandering in het afgelopen uur.  
46
Mist, bovenlucht zichtbaar; is opgekomen of dikker geworden in het afgelopen uur.  
47
Mist, bovenlucht onzichtbaar; is opgekomen of dikker geworden in het afgelopen uur.  
48
Mist, met afzetting van rijp of ruige rijp, bovenlucht zichtbaar.  
49
Mist, met afzetting van rijp of ruige rijp, bovenlucht onzichtbaar.  
Motregen tijdens waarneming
50
Motregen, van tijd tot tijd; licht tijdens de waarneming.  
51
Motregen, onafgebroken; licht tijdens de waarneming.  
52
Motregen, van tijd tot tijd; matig tijdens de waarneming.  
53
Motregen, onafgebroken; matig tijdens de waarneming.  
54
Motregen, van tijd tot tijd; zwaar tijdens de waarneming.  
55
Motregen, onafgebroken; zwaar tijdens de waarneming.  
56
Motregen met ijzel, licht.  
57
Motregen met ijzel, matig of dicht.  
58
Motregen en regen, licht.  
59
Motregen en regen, matig of zwaar.  
Regen tijdens waarneming
60
Regen, van tijd tot tijd; licht tijdens de waarneming.  
61
Regen, onafgebroken; licht tijdens de waarneming.  
62
Regen, van tijd tot tijd; matig tijdens de waarneming.  
63
Regen, onafgebroken; matig tijdens de waarneming.  
64
Regen, van tijd tot tijd; zwaar tijdens de waarneming.  
65
Regen, onafgebroken; zwaar tijdens de waarneming.  
66
Regen met ijzel, licht.  
67
Regen met ijzel, matig of dicht.  
68
Regen of motregen en sneeuw, licht.  
69
Regen of motregen en sneeuw , matig of zwaar.  
Sneeuw tijdens waarneming.
70
Sneeuw, van tijd tot tijd; licht tijdens de waarneming.  
71
Sneeuw, onafgebroken; licht tijdens de waarneming.  
72
Sneeuw, van tijd tot tijd; matig tijdens de waarneming.  
73
Sneeuw, onafgebroken; matig tijdens de waarneming.  
74
Sneeuw, van tijd tot tijd; zwaar tijdens de waarneming.  
75
Sneeuw, onafgebroken; zwaar tijdens de waarneming.  
76
IJsnaalden, ijsplaatjes (met of zonder mist).  
77
Motsneeuw (met of zonder mist).  
78
Poolsneeuw (met of zonder mist).  
79
IJsregen (bevroren regen).  
Buiige neerslag tijdens waarneming.
80
Regenbui, licht.  
81
Regenbui, matig of zwaar.  
82
Wolkbreuk.  
83
Bui met regen sneeuw, licht.  
84
Bui met regen sneeuw, matig of zwaar.  
85
Sneeuwbui, licht.  
86
Sneeuwbui, matig of zwaar.  
87
Bui met korrelhagel of korrelsneeuw, eventueel met regen of met regen en sneeuw, licht.  
88
Bui met korrelhagel of korrelsneeuw, eventueel met regen of met regen en sneeuw, matig.  
89
Bui met hagel, eventueel met regen of met regen en sneeuw, doch zonder donder, licht.  
90
Bui met hagel, eventueel met regen of met regen en sneeuw, doch zonder donder, matig of zwaar.  
Onweer in het afgelopen uur of tijdens waarneming; neerslag tijdens waarneming.
91
Onweer in het afgelopen uur maar niet tijdens de waarneming, lichte regen tijdens waarneming.  
92
Onweer in het afgelopen uur maar niet tijdens de waarneming, matige of zware regen tijdens waarneming.  
93
Onweer in het afgelopen uur maar niet tijdens de waarneming, sneeuw, regen en sneeuwl tijdens waarneming, licht.  
93
Onweer in het afgelopen uur maar niet tijdens de waarneming, korrelsneeuw of hagel tijdens waarneming, licht.  
94
.Onweer in het afgelopen uur maar niet tijdens de waarneming, sneeuw of regen en sneeuw, matig of zwaar.  
94
Onweer in het afgelopen uur maar niet tijdens de waarneming, korrelsneeuw of hagel tijdens waarneming, matig of zwaar.  
95
Onweer tijdens de waarneming, licht of matig, zonder hagel, korrelhagel of korrelsneeuw, maar met regen tijdens de waarneming.  
95
Onweer tijdens de waarneming, licht of matig, zonder hagel, korrelhagel of korrelsneeuw, maar met sneeuw tijdens de waarneming.  
96
Onweer tijdens de waarneming, licht of matig, met hagel, korrelhagel of korrelsneeuw tijdens de waarneming.  
97
Onweer tijdens de waarneming, zwaar, zonder hagel, korrelhagel of korrelsneeuw, maar met regen tijdens de waarneming.  
97
Onweer tijdens de waarneming, zwaar, zonder hagel, korrelhagel of korrelsneeuw, maar met sneeuw tijdens de waarneming.  
98
Onweer, gepaard met stof- of zandstorm tijdens de waarneming.  
99
Onweer, zwaar, met hagel, korrelhagel of korrelsneeuw tijdens de waarneming.  
 
   

VERLEDEN WEER (W1W2)

symbool
code
omschrijving
opmerkingen
0
Bewolkt gedeelte 4/8 of minder in het gehele tijdvak.  
1
Bewolkt gedeelte meer dan 4/8 in deel van het tijdvak.  
2
Bewolkt gedeelte meer dan 4/8 in het afgelopen tijdvak.  
3
Zandstorm, stofstorm.  
3
Hoge driftsneeuw.  
4
Mist (ijsmist) of zware heiigheid.  
5
Motregen, geen bui(en).  
6
Regen, geen bui(en).  
7
Sneeuw, of regen sneeuw gemengd, geen bui(en).  
8
Bui(en).  
9
Onweder(s) met of zonder neerslag.  
 
/
Geen waarneming.  
       

FRONTEN

symbool omschrijving
Koudefront.
Koudefront in de hogere luchtlagen.
Koudefront aan het aardoppervlak en in de hogere luchtlagen.
Warmtefront.
Warmtefront in de hogere luchtlagen.
Warmtefront aan het aardoppervlak en in de hogere luchtlagen.
Occlusie van koude- en warmtefront.
Occlusie van koude- en warmtefront in de hogere luchtlagen.
Stationair front.
Trog.
>