Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

DIGITALE BIBLIOTHEEK

ERASTOTHENES - CATASTERISMI

Titel: Catasterismi
Auteur: (Pseudo) Erastothenes
Plaats van uitgave / Jaar: Alexandrië / 2e eeuw BC

Schaubach, J.K. - (1795): Erastothenis catasterismi cum interpretatione latina et commentario (57 Mb); ETH-Bibliothek (Zwitserland).


Eratothenes leefde van ca 276 tot ca 194 BC. Hij was onder meer wiskundige, geograaf, astronoom en dichter te Alexandrië waar hij ook bibliothecaris was van de bibliotheek die daar is opgebouwd. Erastothenes bepaalde ondermeer met redelijke nauwkeurigheid de omtrek van de aarde. Zijn werk Catasterismi (Sterrenbeelden) behoort tot de oudste over de sterrenhemel. Dit werk bevat mythologische beschrijvingen van de sterrenbeelden en een opsomming van de voornaamste sterren die in het het sterrenbeeld staan. Middeleeuwse kopieën met iconen van de sterrenbeeldingen ben ik nog niet tegen gekomen.
De Catasterismi in zijn huidige vorm wordt toegeschreven aan Pseudo Eratothenes, een anonieme auteur die uittreksels en samenvattingen gemaakt heeft van het origineel wat ondertussen verloren gegaan is. Het bestaat uit 44 verhalen, 42 gaan over de sterrenbeelden en de andere 2 over de planeten en de melkweg. In de Catasterismi wordt rijkelijk geciteerd uit het werk van Aratus, maar ook van Hesiodus. De laatste schreef in de 8e eeuw BC de Theogonia, een verhandeling over het Griekse Godendom. Veel sterrenbeelden uit de oudheid zijn benoemd naar mythen uit het Griekse Godendom.