Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

CRISPINUS  (OVERLEDEN 287)

25 okt

Twee broers met een christelijke geloofsovertuiging trokken door Frankrijk om daar missiewerk te verrichten. Waarschijnlijk waren Crispinus en Crispianus van Romeinse afkomst, maar om de wisselende mate van chistenvervolgingen te ontlopen deden zij zich voor als schoenlappers. Hun klanten waren de bekeerlingen. Armen werden 's nachts geholpen en een engel leverde het leer voor hun werkzaamheden. Rond 287 leefde de vervolging weer op en werden beide broers ontmaskerd als christen en hierop stond de doodstraf middels marteling.
 En ze zijn gemarteld: er werden stroken huid gevild; er werd getracht hen te verdrinken; ze werden onderdompelt in kokend hete olie en er werden priemen onder hun nagels gestoken. Niets hielp. De priemen schoten er even snel weer uit als dat de beulen deze erin staken en verwonden de beulen. Ten einde raad werden de gebroeders onthoofd.
 Gebeurde dit inderdaad in Frankrijk of gewoon in Rome? Het is heel goed mogelijk dat de relieken, tijdens grote reliekenhandel vanaf de 5e eeuw, verhuisd zijn naar het Franse Soissons en deze plaats de legende er gratis bij kreeg.