Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

URSULA (5e EEUW)

21 okt

Weer een aangedikt levensverhaal met 11.000 (elfduizend) maagdelijke en 60.000 (zestigduizend) andere vrouwen martelaren op één dag! Het is een geliefd verhaal over een Engelse koningsdochter die liever maagd wilde blijven. Om niet te hoeven worden uitgehuwelijkt vroeg zij na inspiratie van een engel of ze eerst naar Rome mocht voor een pelgrimstocht. Met een aantal andere meiden ondernam Ursula de tocht naar Rome, maar op de terugweg werden zij nabij Keulen verrast door de Hunnenvoormannen Attila en Bleda. Deze zagen wel wat in de jonge vrouwen, maar de dames boden verzet en gaven niet toe. Daarop werden de vrouwen uitgemoord in een bloedbad of tot slavin gemaakt. Maar waren het er 71.000. Alleen is ze in elk geval niet op stap gegaan. Een 5e eeuwse gedenksteen verhaalt over de herbouw van een kerk naar ter ere van enige vrouwelijke martelaren die op deze plek omgebracht zouden zijn. Pas in de 9e eeuw ontstond het verhaal over de 11.000 martelaren toen een oude antieke begraafplaats als slagveld werd aangezien. Zo werd de legende snel geboren.
 In haar Keulse grafkerk bevindt zich steeds een beenderen galerij van alle "11.000 maagden", in ruim 120 reliekhouders staan her en der nog eens stukjes knoken opgesteld en vanuit de kerknissen staren 100 doodshoofden op de gelovigen neer.
 Haar verering kreeg tijdens de Contrareformatie een nieuwe impuls, mede ook door Vondel's werk: Maagden