Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

ROMALDUS (956-1027)

07 feb

Vaak is moeilijk te achterhalen waarom Heiligen in verschillende bisdommen op verschillende data vereerd worden. Standaard is dat de dag van overlijden, de hemelse geboorte. Maar er zijn zoveel uitzonderingen dat het ondoenlijk is om dat uit te zoeken, nog afgezien van de erosie van de verering door de tand des tijds. Dit geldt ook voor Romaldus, die zijn verering ook op 19 juni heeft. Mocht in een later stadium blijken dat hier toch van een 'dubbelganger' sprake is, dan zal ik alsnog een gewijzigde biografie plaatsen.
Romaldus was geboren in Ravenna omstreeks 956. In zijn jonge jaren genoot hij onbezonnen van alle geneugten die het leven zo aangenaam maakten. Maar de kentering kwam toen Romaldus aanwezig was met een duel, waarbij zijn vader de tegenstander doodde. Dit maakte zo'n indruk dat Romaldus daarna voor 40 dagen boetedoeningen deed, alsof hijzelf de dader was. Vervolgens ontwikkelde hij zijn geestelijk leven met nachtwaken en bidden. Al gauw daarna ging hij het klooster van St. Apollinare in, gelegen nabij Ravenna en werd daar uiteindelijk abt. Maar stichtte al gauw meerdere kloosters.
Zoals vele Heiligen bestreed hij zijn leven lang ketters en duivels en moest dit bekopen met meerdere aanslagen op zijn leven. Bij zijn ontsnappingen kreeg Romaldus vaak hulp van buitenaf. Zoals ook met andere dienaren van God werd ook Romaldus het slachtoffer van laster en smaad, die hij met gestrekte rug, maar wel in afzondering en zwijgzaamheid doorstond. Op hoge leeftijd versoberde hij zijn leven tot hij uiteindelijk in een klooster te Ancona overleed.