Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

BLASIUS  (CA 300)

03 feb

Meer fictie en legendevorming dan wat wat we werkelijk van deze Armeense bisschop weten. Blasius werd omstreeks 300 gevangen genomen en met gefolterd met wolkammen en daarna volgde onthoofding. That's it!
Nu de legende. Blasius was geketend opgeborgen in een gewelfde kerker, maar kon wel bezoek ontvangen. Op een dag kwam er een vrouw met haar kind. Haar zoontje dreigde te stikken in een vissengraat die in zijn keeltje was blijven hangen. Na een korte aanraking door Blasius kwam de vissengraat weer vrij en sprong de keel uit. Dit maakte Blasius tot patroon van hen met keelaandoeningen, variërende van hoestje en keelpijn tot bof en astma. De Blasiuszegen ontstond in de 11e eeuw en werd op 3 februari uitgeroepen onder de woorden van: "Door de voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Blasius moge de Heer u bewaren voor keelpijn en iedere andere aandoening, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen". De ontvanger van de zegen kreeg van de priester twee waskaarsen om zijn nek tijdens deze zegen, waarna hij een jaar lang geen keelpijn zou krijgen. In de jaren zestig raakte dit gebruik tijdelijk in onbruik.
Een tweede voorval betreft het bezoek van arme weduwe aan Blasius. Haar enigste varken was door een wild zwijn weggesleept en zij verzocht Blasius om teruggave. De bisschop zij glimlachend: "Ga nu maar op huis aan". Thuis aangekomen zag ze dat het wilde zijn het varken weer het erf opjoeg.