Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

SULPITIUS (7e EEUW)

29 jan

Geboren uit welgestelde ouders dacht hij er niet aan om in huwelijk te treden. Sulpitius richtte zich in plaats daarvan op de hulp van de behoeftige arme medemens en andere nuttige taken. Het lot van deze mensen trok hem al vanaf zijn jeugd aan. Zo vocht hij ook voor de rechten van de bevolking en tegen de overheid nadat Sulpitius in 624 bisschop van de Bourgogne werd. In deze functie begeleidde hij het concilie van Clichy in 627.
 Sulpitius hield er een strenge op het geloof gebaseerde leefwijze op na en dit imponeerde de bevolking van Bourgogne, welke daarna ook op het christelijke geloof overging.
Op hoge leeftijd deed hij afstand van zijn bisschopszetel om zich daarna als arme kluizenaar terug te trekken.
In Parijs is nog een Seminarium naar St. Sulpitius genoemd. Officieel is zijn feestdag (tegenwoordig) op 17 januari, maar in de Bourgogne ook op 29 januari.