Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

PAULUS BEKERING (CA 35)

25 jan

Afkomstig uit een joodse familie uit Zuid Turkije was Saulus, zijn oorspronkelijke naam, geneutraliseerd als Romeins staatsburger. Hij kreeg een opleiding in tempelschool te Jeruzalem en was als jood streng van leer en overtuigd christenvervolger. Saulus zou aanwezig geweest zijn bij de steniging van Stevanus Die afvallige ketters (afgescheiden sekte van de joden) moesten flink aangepakt worden. Doch op een van zijn strooptochten werd hij overvallen door donkere wolken en werd hij getroffen door een bliksem, viel van zijn paard en werd op slag blind. Een stem beet hem toe: "Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?" Verblind trok hij vervolgens Damascus in en vond onderdak in het huis met christenen, dat Saulus wilde aangeven bij de autoriteiten. Na een dag of drie bij deze christenen in leer te zijn geweest, raakte Saulus overtuigd en keerde zijn zicht terug. De verbolgen joden beraamden een aanslag op Saulus, maar hij werd door christenen over de stadsmuur geholpen en vluchtte daarna de woestijn in. Na drie jaar van inkeer kwam hij terug in Jeruzalem, maar nu ontweken de christenen hem angstvallig omdat ze niet geloven konden dat deze voormalige christenvervolger nu een discipel geworden was. Daarbij komt dat Saulus voorstander was dat ook heidenen, onbesneden, ook christen konden worden. Dit feit werd gedeeld door Petrus en Jacobus en Barnabas. De weg voor de missiereizen en bekering lag nu open. Saulus veranderde zijn naam in Paulus (de Geringe).
Op een van zijn reizen is hij in Griekenland gearresteerd en overgebracht naar Rome om daar terecht gesteld worden. Als Romeins staatsburger werd hij onthoofd door het zwaard. Naar men zegt werd op dezelfde 29 juni ook Petrus berecht. Maar omdat Petrus Paulus overschaduwd, heeft Paulus zijn dag op 25 januari gekregen.