Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

AGNES  (290-314)

21 jan

Jong en onbedorven, nog geen 14 jaar en dan al de marteldood sterven! Agnes werd door de rechter veroordeeld om naakt te poseren in de bordelen van een Romeins circus. Na enkele verkrachtingen door passanten zou ze het kuisheidsbeginsel wel  opgeven en alsnog voor een huwelijk kiezen met één van haar huwelijkskandidaten. Maar helaas was de ingegeven christelijke overtuiging en de wil om daar naar te leven sterker. Zo sterk dat, terwijl ze naakt in de gangen van het circusbordeel vertoefde, spontane haargroei kreeg en dat haar lokken terstond tot aan de grond kwamen. Te veel inwoners zagen dit en de rechter moest ingrijpen. Deze liet een brandstapel klaar maken, maar helaas: Het de brandstapel wilde geen vlam vatten, telkens doofde uit vuur tot wanhoop van de beulen. Op bevel van de rechter dan maar met een dolk om het leven brengen.
Agnes was een van de laatste martelaren, voordat de vervolging afzwakte, maar de gelofte in de kuisheid sprak meer mensen aan. Haar tombe, gedeeld met haar gestenigde vriendin Emeretia, staat tegenwoordig nog zwart van de pelgrims tijdens haar feestdag. Op deze dag worden ook de eerst geboren lammetjes door kloosterlingen gewijd en vertroeteld en geschoren voor de eerste wol. Deze wol wordt gebruikt voor de pallia. Dit zijn stroken van wol die als teken van waardigheid en nagedachtenis van Agnes gedragen wordt door bisschoppen en patriarchen.