Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

ANTONIUS ABT  (251-356)

17 jan

Het leven als woestijnvader is hard. Willen leven in armoe en honger roep visioenen op van dampende maaltijden, kuisheid roept seksuele gevoelens op. Daarop verschenen de duivels die hem hoonden: "Kijk hem kwijlen van genot! Een vieze vent die zich verbeeldt een Heilige te zijn!". Maar Anthonius hield zijn rug recht en kon erover nadenken. Hij kwam tot de conclusie dat de waanbeelden uit zijn eigen geest voortkwamen en dat ze aanhielden, zolang hij deze probeerde te onderdrukken. Om dit te kunnen overwinnen moest Anthonius dichter bij God zien te komen. Hij bond de strijd aan door strenger te vasten, eenzaamheid, gebed en streng van leer te leven. Zo kon hij de verleidingen onder ogen zien en zegevieren. De visioenen, ingegeven door de duivels, verloren de strijd. Genade vulde zijn ziel.
Later nog kreeg Anthonius leerlingen en samen met zijn zus bouwde hij een soort klooster met een mannen en vrouwen afdeling. Volgens overlevering overleed Anthonius op 105 jarige leeftijd.
Zijn gevecht tegen de duivelse demonen heeft zo'n stempel op deze Heilige gedrukt dat hij vaak wordt door schilders afgebeeld als een oude vuile grijsaard in lompen, omringd door blote vrouwen, monsters, duivels en spookverschijningen. Hij hield er een varken als attribuut aan over. Dit maakte hem beschermheilige van veefokkers en schilders.