<

Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

DRIE KONINGEN  (1e EEUW)

06 jan

De Drie Koningen worden alleen verhaald in Mattheus en hun snelle opkomst is even verrassend als hun snelle vertrek. Het is volstrekt onduidelijk wie ze waren; sterrenwichelaars of gewoon nomaden, wat had hun tot deze reis aangezet, met hoeveel waren ze? Meer raadsels dan feiten. Bekend is in elk geval dat ze waarschijnlijk met z'n vieren waren, althans afgeleid van oude afbeeldingen in de catacomben van Priscilla. Maar in overeenstemming met de geschenken; goud (wereldlijke macht), wierook (aanbidding van God) en mirre (gebruikt voor balseming van overledenen) werden het er drie én ze werden gepromoveerd tot Koningen. Caspar, Melchior en Balthazar heten de nazaten te zijn van Noach's zonen Cham (Afrika), Sem (Azië) en Japhet (Europa) en zo werd gedrieën de wereld vertegenwoordigd tijdens kun bezoek.
 De legende gaat nog verder: De koningen werden zo oud dat apostel Thomas hen nog kon dopen, waarna ze overleden. Via omwegen, roverijen, en tot slot als relatie geschenk kwamen de relieken uiteindelijk in 1164 in de Keulse Dom terecht, waar ze nog liggen.