Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

SYMBOLEN EN CODES

CODES

INLEIDING

Een weerkundige synoptische code is een verkorte zakelijke weergave van meteorologische waarnemingen, gedaan op een bepaald tijdstip. In dit voorbeeld gaan we aan de hand van een fictieve rapporten de code ontrafelen met gegevens die noodzakelijk zijn om een stationsplot te maken.
De synoptische code wordt gebruikt voor elk ander weerstation dan luchthavens en (militaire) vliegvelden. Voor deze stations worden METARS gebruikt.

SYNOPTISCHE CODE

Het rapport begint met een header. Hierin staan enkele kerngegevens over de herkomst en tijdstip van de waarnemingen. Elk landstation is verplicht om sectie 0 en 1 in de synoptische rapporten op te nemen. In deze sectie wordt de plaats van het station aangegeven en de belangrijkste waarnemingen. Hiervoor is het onderstaande model gebruikelijk.
Codegroepen welke niet in gebruik zijn worden in het rapport weggelaten. In de uitleg worden deze codes wel vermeld, maar in het voorbeeldrapport ontbreken deze dus.

De header, sectie 0 en 1 zijn verplicht. Sectie 2 is verplicht voor kuststations die ook maritieme waarnemingen verrichten en voor alle offshore stations. Het bevat gegevens over zeegolven, deining, ijsgang en zeewatetemperatuur.
Naast deze internationale codegroepen zijn er ook regionale en nationale codegroepen in gebruik. Regionale groepen beginnen met 333. Het gebruik van sectie 4 (wolkengegevens) wordt nationaal vastgesteld en sectie 5 bevat uitsluitend nationale codegroepen. Deze sectie is niet in dit overzicht opgenomen. Bij offshorestations (ships) worden alleen de secties 0 t/m 3 gebruikt.

HEADER
S M N L 1 0   E H D B   0 3 1 8 0 0          

De eerste twee letters geven het waarnemingsuur aan volgens onderstaande tabel. Daarna volgt de landcode, in dit geval Nederland en het bulletin nummer. Dan volgt de locatie indicator, voor de Bilt als verzamelstation/hoofdstation van Nederland is dat EHDB. De reeks getallen die daarop volgt geven achtereenvolgens dag van de maand (03) en het uur waarop het rapport betrekking heeft (1800).

code omschrijving uren UTC
SI Synopt Intermediate Hours 03:00; 09:00; 15:00; 21:00
SM Synopt Main Hours 00:00; 06:00; 12:00; 18:00
SN Synopt Non Standard Hours Alle overige uren.

 

 

                                             
SECTIE 0
Mi Mi Mj Mj   Y Y G G iw   l l i i i              
A A X X   0 3 1 8 1   0 6 2 6 0              

De eerste groep AAXX geeft aan dat het een rapport van een landstation betreft. BBXX zijn voor offshore stations. YYGG staat voor de dag in de lopende maand en het waarnemingsuur. iw Geeft aan hoe de windwaarnemingen verricht zijn en in welke eenheden. Is de waarde 0 of 1 dan is deze in m/s, 2 of 3 in knopen. Een even getal is een gemeten waarde. Oneven is geschat.
II is het bloknummer, de regio waar het station gelegen is en iii de stationscode, in dit geval De Bilt. Bij offshore stations (BBXX) wordt dit vervangen door 99LaLaLa QcLoLoLoLo, de breedte en lengte in tienden. De voorloper 99 kan worden genegeerd. Qc geeft een indicatie voor het aardkwadrant:
0 geen opgave; 1 NO; 3 ZO; 5 ZW; 7 NW.

                                             
SECTIE 1
iR iX h V V   N d d f f   1 sn T T T   2 sn Td Td Td
1 1 3 6 6   7 2 3 2 0   1 0 2 0 3   2 0 1 3 8
                                             
3 Po Po Po Po   4 P P P P   5 a p p p   6 R R R tR
            4 0 1 0 5   5 3 0 0 5   6 0 1 3 1
                                             
7 w w W1 W2   8 Nh CL CM CH                        
7 8 0 9 8   8 4 2 5 2                        

 

code

omschrijving

iR sectie indicator voor neerslaggegevens; 1 = sectie 1, 2= sectie 3; 3 en 4 geen neerslaggevens,
iX soort station; 1,2 of 3 bemand; 4,5 of 6 onbemand,
h

hoogte wolkenbasis laagste wolkensoort:

0
0
-
50 m
1
50
-
100 m
2
100
-
200 m
3
200
-
300 m
4
300
-
600 m
5
600
-
1000 m
6
1000
-
1500 m
7
1500
-
2000 m
8
2000
-
2500 m
9
>2500
/
onbekend
VV

horizontaal zicht:
00 t/m 50 in stappen van 100 meter (0 t/m 5 km, 00 = <0,1; 01 = 0,1 km enz). Van 56 t/m 80 in stappen 1 km (6 t/m 30 km). Van 81 t/m 89 in stappen van 5 km (35 t/m >70 km). 90-99 zichtmeldingen op zee; 90-93 < 1km; 94-96 1 tot 10 km; 97-99 > 10 km.

   
N Totale bedekking van de hemel door wolken in achtste delen;
dd Windrichting t.o.v. ware noorden. Waarde * 10°.
ff Windsnelheid in knopen of m/s, al naar gelang de opgave in sectie 0.
   
1 Kengetal
sn Waarde van de temperatuur, 0 is positief; 1 is negatief.
TTT Temperatuur op tienden nauwkeurig in °C.
   
2 Kengetal
sn Waarde van de dauwpuntstemperatuur, 0 is positief; 1 is negatief.
TdTdTd Dauwpuntstemperatuur op tienden nauwkeurig.
   
3 Kengetal
PoPoPoPo Luchtdruk op tienden nauwkeurig in hPa op stationsniveau. (de duizendtallen, bv 1013,5 worden weggelaten.)
   
4 Kengetal
PPPP Luchtdruk op tienden nauwkeurig in hPa op herleid naar zeeniveau. (de duizendtallen, bv 1013,5 worden weggelaten.)
   
5 Kengetal
a Karakter luchtdrukverandering van de laatste 3 uur.
ppp Bedrag van luchtdrukverandering op stationsniveau in de afgelopen 3 uren in tienden van hPa.
   
6 Kengetal
RRR Neerslaghoeveelheid in de periode tR. Neerslag in hele mm. Enkele druppels = 990; 0,1 mm = 991 enz.
tR Duur van de periode waarover de neerslag is bepaald in eenheden van 6 uur eindigend op het waarnemingstijdstip
   
7 Kengetal
ww Weer op het moment van waarneming en het afgelopen uur.
W1W2 Verleden weer.
   
8 Kengetal
Nh Gedeelte van de hemel bedekt met wolken CL (of CM indien geen wolken CLaanwezig) in achtste delen; 9 is geen schatting mogelijk; / geen schatting verricht.
CL Lage wolken.
CM Middelbare wolken.
CH Hoge wolken.

 

                                             
SECTIE 2
2 2 2 Ds vs   0 sn Tw Tw Tw   1 Pwa Pwa Hwa Hwa   2 Pw Pw Hw Hw
                                             
                                             
3 dw1 dw1 dw2 dw2   4 Pw1 Pw1 Hw1 Hw1   5 Pw2 Pw2 Hw2 Hw2   6 Is Es Es Rs
                                             
                                     
Ice of klare taal of ci Si bi Di zi                            
                                       

Deze sectie is verplicht voor ships, offshore en kuststations.

code

omschrijving

222 Sectie aanduiding.
Ds Voor een schip geldt dat Ds de koers van het schip aangeeft: 0, stilliggend; 1, NE; 2, E; enz; 9 onbekend. vs
vs Geeft voor een schip de snelheid in knopen aan; 0, stilliggend, 1, 1-5 kn; 2, 6-10 kn; enz.
   
0 Kengetal
sn Waarde van de temperatuur, 0 is positief; 1 is negatief.
TwTwTw Zeewatertemperatuur op tienden nauwkeurig in °C.
   
1 Kengetal
PwaPwa Golfperioden in seconden, geschat.
HwaHwa Golfhoogte in eenheden van halve meters, geschat; 1, 0,5 m; 2, 1,0 m enz
   
2  
PwPw Golfperioden in seconden, uit instrumentele metingen
HwHw Golfhoogte in eenheden van halve meters, uit instrumentele metingen; 1, 0,5 m; 2, 1,0 m enz
   
3 Kengetal
dw1dw1 Richting van deining in eenheden van 10°
dw2dw2 Richting van tweede deining in eenheden van 10° of / indien geen tweede deining.
   
4 Kengetal
Pw1Pw1 Deiningsperioden in seconden.
Hw1Hw1 Deiningshoogte in eenheden van halve meters; 1, 0,5 m; 2, 1,0 m enz
   
5 Kengetal
Pw2Pw2 Deiningsperioden tweede deining in seconden.
Hw2Hw2 Deiningshoogte tweede deining in eenheden van halve meters; 1, 0,5 m; 2, 1,0 m enz. Groep 5 ontbreekt als er geen tweede deining is.
   
6 Kengetal
Is Vorm van ijsafzetting op schepen, door stuifwater, mist, regen of combinaties.
EsEs Dikte van ijsafzetting in hele cm.
Rs Karakter ijsafzetting; 0 ongewijzigd; 1 en 2 toename, 3 en 4 afname. Oneven langzaam, even snel.
   
ci Concentratie en rangschikking zee-ijs; 0 en 1 geen of weinig pakijs; 2 tot 5, toename van pakijs, concentratie is overal hetzelfde; 6 tot 9, toename van pakijs in wisselende concentraties.
Si Ontwikkelingsstadium van het ijs; 0 tot 4, jong ijs, maximaal 1 winter oud; 5 tot 8 jong ijs, maximaal 1 jaar oud; 9 overjarig ijs. Hoe hoger het cijfer des te dikker het ijs.
bi IJs oorspronkelijk op land gevormd (IJsbergen). Hoe hoger het cijfer des te gevaarlijker de ijsbergen.
Di Richting van het zee-ijs; 0 schip in doorgang; 1, NE; 2, E; enz; 9 schip ingesloten.
zi Toestand en ontwikkeling van zee-ijs in voorafgaande 3 uur. Hoe hoger het cijfer des te slechter de omstandigheden.
                                             
SECTIE 3
3 3 3   1 sn Tx Tx Tx   2 sn Tn Tn Tn   3 E sn Tg Tg    
3 3 3   1 0 2 5 6                            
                                             
4 E' s s s   5 j1 j2 j3 j4   6 R R R tR   8 Ns C hs hs
                                    8 2 8 4 5
                                             
8 Ns C hs hs   8 Ns C hs hs   9 Sp Sp sp sp            
8 3 3 6 4   8 3 0 7 6                        
                                             

Deze sectie bevat coderingen welke regionaal worden vastgesteld. Dit voorbeeld geeft de Europese codegroepen weer.

  • Groep 1 geldt voor het tijdvak 06-18 hr UTC.
  • Groepen 2 en 3 gelden voor het tijdvak 18-06 hr UTC.
  • Groep 8 wordt herhaald voor elke wolkenlaag.

code

omschrijving

333 Sectie aanduiding.
   
1 Kengetal
sn Waarde van de temperatuur, 0 is positief; 1 is negatief.
TxTxTx Maximum temperatuur gedurende 06-18 UTC op tienden nauwkeurig in °C
   
2 Kengetal
sn Waarde van de temperatuur, 0 is positief; 1 is negatief.
TnTnTn Minimum temperatuur gedurende 18-06 UTC op tienden nauwkeurig in °C
   
3 Kengetal
E

Toestand van de grond, geen sneeuw of ijs:
0=droog
1=vochtig
2=doorweekt (plassen)
3=overstroomd
4=naakt, bevroren
5=ijzel
6=los stof/zand, deel van omgeving
7=los stof/zand, gehele omgeving
8=dikke laag los stof of zand, gehele omgeving
9=droog en gebarsten
/=bedekt met sneeuw/ijs

sn Waarde van de temperatuur, 0 is positief; 1 is negatief.
TgTg Grasminimum temperatuur gedurende 18-06 UTC in hele °C
   
4 Kengetal
E' Toestand van de grond bedekt met sneeuw of ijs:
0=voornamelijk sneeuw/ijs
1=vaste/natte sneeuw, <1/2 omgeving
2=vaste/natte sneeuw, >1/2 omgeving
3=effen laag vaste/natte sneeuw, 1/1 omgeving
4=oneffen laag vaste/natte sneeuw, 1/1 omgeving
5=losse droge sneeuw, <1/2 omgeving
6=losse droge sneeuw, >1/2 omgeving
7=effen laag losse droge sneeuw, 1/1 omgeving
8=oneffen laag losse droge sneeuw, 1/1 omgeving
9=sterke opeenhopingen
sss Sneeuwhoogte in hele cm, of: 997 = >0,5cm;  998 = onderbroken dek;
999 = geen meting of onbetrouwbaar
   
5 Kengetal
j1j2j3j4

Voor alle parameters:
0 t/m 3: veranderingen in windrichting en windsnelheid:
aanvullingen met j5j6j7j8j9 verplicht: met name gegevens van voor en na windveranderingen.
4 veranderingen in temperatuur
5 maximale gemiddelde windsnelheid
6 trekrichting en snelheid van wolken
7 wolkengeslachten en wolkentoppen
8 en 9 veranderingen in luchtdruk

   
6 Kengetal
RRR Neerslaghoeveelheid in de periode tR. Neerslag in hele mm. Enkele druppels = 990; 0,1 mm = 991 enz.
tR Duur van de periode waarover de neerslag is bepaald in eenheden van 6 uur eindigend op het waarnemingstijdstip
   
8 Kengetal
Ns Bedekkingsgraad in achtste delen van de betreffende wolkenlaag.
C

Wolkensoort:
0=Cirrus
1=Cirrocumulus
2=Cirrostratus
3=Altocumulus
4=Altostratus
5=Nimbostratus
6=Stratocumulus
7=Stratus
8=Cumulus
9=Cumulonimbus
/=Geen opgave

HsHs

Hoogte wolkenbasis:
00 t/m 50 in stappen van 100 ft (0 t/m 5000 ft, 00 = <100; 01 = 100 ft enz). Van 56 t/m 80 in stappen 1000 ft (6000 t/m 30000 ft. Van 81 t/m 89 in stappen van 5000 ft (3500 t/m >70000 ft). 90-99 is gelijk aan h:

90
0
-
50 m
91
50
-
100 m
92
100
-
200 m
93
200
-
300 m
94
300
-
600 m
95
600
-
1000 m
96
1000
-
1500 m
97
1500
-
2000 m
98
2000
-
2500 m
99
>2500
/
onbekend
   
9 Kengetal
SpSpspsp Bijzondere weersverschijnselen:
00-10 Tijdstippen waarop een weersverschijnsel begon of eindigde
11-19 Bijzonderheden over wind en zeegang
20-29 IJsafzettingen, driftsneeuw, gekleurde of zware neerslag
40-49 Zonneschijn en wolken
50-59 Bewolking over bergen en bergpassen
60-69 Bewolking in bergdalen gezien vanaf bergstations
70-79 Bijzonderheden over zicht
80-89 Wind en temperatuurveranderingen bij buien, onweer, frontpassages.
90-99 Aanvullende gegevens voor ww en W1W2
                                             
SECTIE 4 N'C'H'H'Ct
4 4 4   N' C' H' H' Ct                            
                                             
                                             

Sectie bevat wolkengegevens voor bergstations. De coderingen zijn gelijk als voor andere landstations, met dien verstande dat nu niet van de wolkenbasis wordt uitgegaan, maar van wolkentoppen. De codes moeten dus andersom gelezen worden. Zie voor verklaring bij de codes zonder de accenten.

code

omschrijving

444 Sectie aanduiding.
   
N' Kengetal
C' Wolkensoort:
0=Cirrus
1=Cirrocumulus
2=Cirrostratus
3=Altocumulus
4=Altostratus
5=Nimbostratus
6=Stratocumulus
7=Stratus
8=Cumulus
9=Cumulonimbus
/=Geen opgave
H'H' Hoogte wolkentoppen boven zeeniveau in hectometers
Ct Beschrijving bovenkant der toppen:
0=wolkenflarden
Vlakke bovenkant:
1=gesloten dek
2=kleine openingen
3=grote openingen
Golvende bovenkant:
4=gesloten dek
5=kleine openingen
6=grote openingen
7=vrijwel gesloten tot gesloten dek op optorende wolken
8=groepen wolken met optorende wolken
9=twee of meer lagen op verschillende niveaus